Phối hợp Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1295/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 16/07/2020
Ngày hiệu lực 16/07/2020
Trích yếu nội dung Phối hợp Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1295 cv th tu.signed.pdf