Giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và công tác chuẩn bị dự án khởi công mới năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1336/SKHĐT-ĐT
Ngày ban hành 22/07/2020
Ngày hiệu lực 22/07/2020
Trích yếu nội dung Giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và công tác chuẩn bị dự án khởi công mới năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1336 cv dt truong.signed.pdf