V/v đăng ký vốn hỗ trợ HTX trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1837/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 11/09/2020
Ngày hiệu lực 11/09/2020
Trích yếu nội dung V/v đăng ký vốn hỗ trợ HTX trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1837 cv th tu.pdf