Chuyên mục tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:Mẫu số 01a;Mẫusố01b.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: Mẫusố01a; Mẫusố01b; Mẫusố02; Mẫusố03; Mẫusố04; Mẫusố05; Mẫu số 06.

 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

Danh mục thông tin công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết

2

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chi tiết

3

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Sở kH&ĐT

Chi tiết

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

Chi tiết

5

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến nhân dân

Chi tiết

6

Thông tin quy hoạch, kế hoạch

Chi tiết

7

Thông tin kinh tế - xã hội

Chi tiết

8

Danh sách doanh nghiệp thành lập mới

Chi tiết

9

Danh sách doanh nghiệp giải thể, thu hồi

Chi tiết

 

Thông tin hoạt động XTĐT và HTDN

Chi tiết

10

Chính sách ưu đãi đầu tư

Chi tiết

11

Dự án kêu gọi đầu tư

Chi tiết

12

Đầu tư công – Đấu thấu

Chi tiết

13

Tuyên truyền Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Chi tiết

14

Công khai ngân sách

Chi tiết

II

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

1

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3862289

Email: skhdt@travinh.gov.vn

* Đầu mối tiếp nhận:

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Đệ - Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Số điện thoại: 0979 603044

III

Biểu mẫu

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Mau_1a.docx

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Mau_1b.docx

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_02.docx

4

Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_03.docx

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_04.docx

6

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_05.docx

7

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Mau_06.docx

IV

Chi phí tiếp cận thông tin

1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

Chi tiết

 (nguồn: Bộ Tư pháp)

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 776
  • Tất cả: 2496005