CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1LYKQH
Ngày bắt đầu: 20/04/2022
Ngày kết thúc: 20/05/2022
Lượt xem:505
Trích yếu:

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Trà Vinh đã triển khai các bước theo quy định về lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay đã hoàn chỉnh báo cáo cuối kỳ.

Căn cứ quy định tại Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch tỉnh.

Để đảm bảo chất lượng nội dung và hoàn chỉnh thủ tục trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trân trọng đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy hoạch trên.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 89 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, email: skhdt@travinh.gov.vn) trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp, hoàn thiện./.

 

2DT
Ngày bắt đầu: 16/03/2022
Ngày kết thúc: 25/03/2022
Lượt xem:324
Trích yếu:

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) của Dự án lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,

Trên cơ sở dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo báo cáo ĐMC của Dự án lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để tiếp tục hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, các chuyên gia/nhà khoa học/nhà quản lý về môi trường, cộng đồng dân cư nghiên cứu đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo ĐMC nêu trên, ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 25/3/2022./.

3693/SKHĐT-ĐT
Ngày bắt đầu: 14/04/2021
Ngày kết thúc: 14/05/2021
Lượt xem:325
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email:skhdt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866300

4462/SKHĐT-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 16/03/2021
Ngày kết thúc: 30/03/2021
Lượt xem:344
Trích yếu:

V/v lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 

51995/SKHĐT-THKTKG
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 25/10/2020
Lượt xem:440
Trích yếu:

Xin ý kiến dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện NQ HĐND tỉnh về KTXH 05 năm 2016-2020, KH 2021-2025 (lần 2)

6DTHTX
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 06/09/2020
Lượt xem:525
Trích yếu:

 

71449/SKHĐT-THKTKG
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 21/08/2020
Lượt xem:528
Trích yếu:

 

81410/SKHĐT-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 30/07/2020
Ngày kết thúc: 06/08/2020
Lượt xem:524
Trích yếu:

 

91176/SKHĐT-TTXT
Ngày bắt đầu: 25/06/2020
Ngày kết thúc: 13/07/2020
Lượt xem:532
Trích yếu:

 

101144/SKHĐT-ĐT
Ngày bắt đầu: 22/06/2020
Ngày kết thúc: 26/06/2020
Lượt xem:533
Trích yếu:

 

111065/SKHĐT-ĐT
Ngày bắt đầu: 10/06/2020
Ngày kết thúc: 18/06/2020
Lượt xem:562
Trích yếu:

Xin ý kiến lại BCNCKT nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa (đầu tư theo hình thức PPP) - lần 03

12878/SKHĐT-ĐT
Ngày bắt đầu: 18/05/2020
Ngày kết thúc: 20/05/2020
Lượt xem:582
Trích yếu:

 THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 1037
  • Trong tuần: 16,255
  • Tất cả: 1,377,587