Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 21/01/2021, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký Quyết định số 151-QĐ/UBND ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch nhằm: Phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh có số lượng tăng ổn định và bền vững, vị thế, trình độ và năng lực cạnh tranh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

Mục tiêu cụ thể: (1) Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có tổng số 5.000 doanh nghiệp; trong đó: Số doanh nghiệp tăng thêm trong giai đoạn 2021 - 2025 là 2.500 doanh nghiệp, phấn đấu số hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp chiếm 40%, doanh nghiệp quy mô vừa 7%, có ít nhất 30% doanh nghiệp do nữ làm chủ doanh nghiệp và 10% người dân tộc làm chủ. (2) Tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào GRDP hàng năm của tỉnh từ 13 - 15%. (3) Tỷ lệ đóng góp của DNNVV vào ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh từ 17 - 20%. (4) Phấn đấu số lượt khách du lịch vào năm 2025 đạt 2,5 triệu lượt và doanh thu du lịch là 1.600 tỷ đồng. (5) Tạo việc làm mới cho lao động là 22.000 - 25.000 người, doanh thu bình quân DNNVV đạt 20 tỷ đồng; lợi nhuận/doanh nghiệp 450 triệu đồng; giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn/doanh nghiệp 40 tỷ đồng. (6) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. (7) Thu nhập bình quân/lao động đạt 89 triệu đồng.

Đồng thời xác định 02 giải pháp thực hiện kế hoạch gồm: (1) Giải pháp chung cho tất cả DNNVV và đối tượng hỗ trợ (phân ra 04 nhóm giải pháp chi tiết). (2) Giải pháp riêng cho các ngành sản phẩm trọng điểm và đối tượng cần ưu tiên hỗ trợ, cụ thể: Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh các DNNVV ưu tiên hiện có. Nhóm giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo các doanh nghiệp mới. Nhóm giải pháp thúc đẩy các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Nguồn ngân sách thực hiện kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025 là 476,79 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 359,55 tỷ đồng, ngân sách của Dự án phát triển DNNVV là 8,55 tỷ đồng, ngân sách đóng góp của DNNVV là  0,6 tỷ đồng, ngân sách từ các nguồn khác là 108,09 tỷ đồng (các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,…).

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ quan đầu mối, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về phát triển DNNVV nói chung và điều phối thực hiện Kế hoạch này nói riêng, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành./.

Phúc Nguyên

Tin khác
1 2 3 4 5 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206