Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

Ngày 12/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Kế hoạch nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm có nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự báo năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”, phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thiết thực và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Kế hoạch hành động cũng xác định và giao các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 106 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 31 đề án cần tập trung thực hiện, đặc biệt là khẩn trương xây dựng 62 đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2021, trong đó có một số đề án lớn như: Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Đề án phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững đến năm 2030; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ…/.

Xem chi tiết Quyết định: 57/QĐ-UBND, 12/01/2020

 

Tin khác
1 2 3 4 5 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206