Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh

I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ ngành Trung ương, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh, đã rút ngắn thời gian xử lý và trả kết quả cho doanh nghiệp. Các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong nước được tăng cường thực hiện đa dạng, phong phú; Công tác phối hợp, liên kết vùng, liên kết với các cơ quan Trung ương được chủ động triển khai, đã tạo được nhiều kênh xúc tiến đầu tư cho tỉnh.

- Việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong nước có bước chuyển biến và đạt kết quả nhất định, công tác xúc tiến đầu tư, quản lý đầu tư được tăng cường, công tác lập quy hoạch, đầu tư hạ tầng tại khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ngày càng hoàn thiện.

Kết quả thu hút đầu tư năm 2020 Tỉnh cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án đầu tư trong và ngoài nước với vốn đăng ký đầu tư 575,22 tỷ đồng và 0,29 triệu USD; từ đầu năm 2021 đến nay, chấp thuận chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 10.282,93 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xúc tiến đầu tư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư chưa như mong đợi, chưa thu hút được nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp nên khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư đối với nhà đầu tư thứ cấp; Công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư chưa thu hút được các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hầu hết các dự án đang đầu tư chỉ ở quy mô vừa và nhỏ chủ yếu sử dụng lao động thủ công. Các nhà đầu tư đến làm việc chỉ dừng ở mức độ tìm hiểu, khảo sát, quyết định đầu tư chưa nhiều.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư được tăng cường, tuy nhiên mức độ nhận thức về bảo vệ môi trường vẫn chưa chuyển biến tích cực, sâu rộng.

Nguyên nhân hạn chế, bất cập

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19, các hoạt động xúc tiến đầu tư không được tổ chức, số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư tại Trà Vinh không nhiều, tình hình triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn.

- Quỹ đất sạch còn hạn chế, đa phần đất của dân nên công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng ít nhiều đến việc thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật các Khu, Cụm công nghiệp. Từ đó, dẫn đến công tác xúc tiến mời gọi đầu tư đạt hiệu quả chưa cao.

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là các hạ tầng trong Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp và Cụm công nghiệp.

 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Từ những hạn chế, bất cập trên, thời gian tới cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án mời gọi đầu tư các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh tổ chức lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp đưa vào quy hoạch tích hợp; công bố quy hoạch, công khai quy hoạch; tăng cường quản lý, triển khai thực hiện chặt chẽ các dự án theo quy hoạch. Tập trung phát triển quỹ đất sạch các dự án đã quy hoạch mời gọi các Nhà đầu tư để kêu gọi đầu tư hiệu quả.

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông các Quốc lộ, đường ven biển, các tuyến giao thông trong Khu Kinh tế Định An, các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; cảng biển, hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế biển.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại chỉ số PCI, DDCI,… cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt chính quyền địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tập trung quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các dự án cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để tạo được lòng tin cho các nhà đầu tư.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm giảm bớt chi phí thời gian, chi phí đi lại, tăng thêm độ tin cậy cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương.

- Tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Khu kinh tế, Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp; Công nghiệp chế biến nông thủy sản; Phát triển hạ tầng, đô thị, năng lượng tái tạo; Sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa đóng tàu; Phát triển các khu trung tâm thương mại – dịch vụ, du lịch văn hóa gắn với du lịch tâm linh... 

- Tiếp tục xây dựng, cập nhật, bổ sung danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư; thường xuyên cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường đầu tư sẵn sàng cung cấp khi nhà đầu tư có yêu cầu.

- Tìm hiểu, lựa chọn các nhà đầu tư FDI trên các kênh trang tin điện tử quan tâm đến các lĩnh vực, dự án đầu tư của tỉnh để kết nối, đăng ký làm việc trực tiếp hoặc thông qua các kênh trang tin điện tử của nhà đầu tư để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, dự án ưu tiên mời gọi đầu tư. Tham gia diễn đàn xúc tiến, hợp tác trên lĩnh vực đầu tư cấp khu vực, quốc gia và quốc tế; lựa chọn các nhà đầu tư tiềm năng, năng lực tốt để trực tiếp mời gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, quy mô lớn trong Khu kinh tế, các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 để xây dựng sớm ban hành chính sách đặc thù phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh tăng thêm hiệu quả kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi, khuyến khích hỗ trợ đầu tư; các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh trên các kênh điện tử như website, Cổng thông tin của tỉnh, các Sở, ngành; Cổng thông tin xúc tiến đầu tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Cổng thông tin xúc tiến đầu tư phía Nam, tạp chí, các cơ quan truyền thông,….  để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn.

- Tăng cường công tác liên kết, kết nối, hợp tác với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố HCM và các địa phương trong cả nước để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng liên vùng; trao đổi học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư; tăng cường hợp tác với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề ở thành phố HCM, thành phố Hà Nội để truyền tải hiệu quả kênh thông tin về môi trương đầu tư tỉnh Trà Vinh thông qua Chương trình hợp tác của lãnh đạo các tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Bộ, Ngành Trung ương để quảng bá, giới thiệu và tổ chức hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tăng cường đăng ký làm việc với Tổng lãnh sự quán, Đại sứ quán, các tổ chức kinh tế nước ngoài để giới thiệu mời gọi đầu tư hiệu quả các dự án tỉnh Trà Vinh.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 3013/BKHĐT-ĐTNN ngày 20/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 và Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư./.

Tin khác
1 2 3 4 5 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 646
  • Tất cả: 2499205