Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; với phương châm Nhà nước phải kiến tạo và phục vụ để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển; Nhờ đó, nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân có chuyển biến tích cực, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Từ khi các chính sách, chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân nói chung, doanh nghiệp nói riêng của Trung ương và tỉnh Trà Vinh được ban hành đã phát huy được hiệu quả, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phát triển. Số lượng, quy mô và mật độ doanh nghiệp, quy mô lao động của doanh nghiệp tăng nhanh; chất lượng và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nâng lên… đóng góp rất lớn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật thể hiện qua kết quả thực hiện một số chỉ tiêu lớn như tăng trưởng kinh tế (GRDP) duy trì mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 7,61%, mặt dù trước ảnh hưởng của  dịch Covid-19 nhưng năm 2020 tăng tưởng đạt được 2,87%, riêng 6 tháng đầu năm năm 2021 GRDP tăng trưởng ước đạt 5,32%([1]) đứng thứ 07/13 tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 44/63 tỉnh, thành trong cả nước. Quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, đến năm 2020 đạt 63.197 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, tỷ trọng của nông lâm thủy sản trong GRDP giảm còn 30,73% trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 69,27%; GRDP/người tăng từ 24,64 triệu đồng/người năm 2011 lên 62,58 triệu đồng/người năm 2020; số lượng doanh nghiệp không ngừng tăng lên, bình quân giai đoạn 2011-2020 phát triển mới 230 doanh nghiệp/năm; đóng góp của các doanh nghiệp vào tăng trưởng GRDP([2]) tuy chưa giữ được vị trí cao, phần lớn doanh nghiệp nhỏ có quy mô nhỏ và vừa, siêu nhỏ nhưng cũng góp phần giải quyết việc làm hàng nghìn lao động tăng thêm; giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân của một doanh nghiệp tăng là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế; kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa khá tốt, doanh thu tăng và doanh nghiệp có lợi nhuận mặc dù trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; năm 2020 đóng góp vào GRDP của tỉnh 10,34% và thu ngân sách đạt 12,42%.

Nhằm tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, các cấp các ngành đã tập trung thực hiện cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, thiết lập đường dây nóng, thành lập Tổ tư vấn để kịp thời tiếp nhận, xử lý những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; từ tháng 4/2018 đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công với sự tham gia của 14 Sở, Ban, ngành tỉnh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện theo cơ chế một cửa tập trung, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích([3]) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, mức độ 4); 100% cơ quan hành chính 03 cấp hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đối với các thủ tục hành chính ưu tiên tích hợp, cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tích hợp, dùng chung 02 hệ thống xác thực (SSO) của Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đến mạng truyền số liệu chuyên dùng, Trục liên thông văn bản quốc gia; cắt giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp và Lĩnh vực kinh tế Hợp tác xã; công bố, đăng tải nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030([4]) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng([5])....

Thực hiện tốt cơ chế đối thoại, gặp gỡ định kỳ hàng năm giữa Thường trực Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh với các doanh nghiệp và nhà đầu tư; duy trì các hoạt động tiếp xúc, “cà phê doanh nghiệp” vào thứ bảy tuần thứ hai hàng tháng, đã tổ chức 07 cuộc hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh([6]); 08 buổi tọa đàm, 51 cuộc đối thoại nhằm thảo luận cung cấp kiến thức quản trị, điều hành doanh nghiệp và tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với chính quyền trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp([7]). Thường xuyên rà soát, xây dựng danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong từng giai đoạn; công tác xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh([8]) và 120 năm([9]) thành lập tỉnh, các đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… Các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh như cầu Cổ Chiên, Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào Sông Hậu… đã tạo ra nhiều lợi thế mới cho tỉnh, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Quan tâm lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng hình thức xã hội hóa, huy động đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)([10]) nhằm từng bước phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, thu hút, ưu đãi nhà đầu tư và ban hành các chính sách riêng hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh([11]) đã tạo sức hút lớn với các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh như: ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp([12]) với tổng số tiền 1,32 tỷ đồng; 182 hồ sơ ưu đãi về tiền thuê đất 358,72 tỷ đồng; riêng năm 2020, có 75 hồ sơ với tổng tiền đất được miễn là 192,09 tỷ đồng; hỗ trợ về kinh phí đầu tư đầu tư cho dự án trên địa bàn 23,749 tỷ đồng([13]). Tính đến tháng 6/2021 toàn tỉnh có 381 dự án đang đầu tư, kinh doanh, trong đó có 41 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3,1 tỷ USD và 340 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 121.886 tỷ đồng([14]), giải  quyết việc làm 11.000 lao động tại địa phương và các vùng lân cận; có 3.201 doanh nghiệp([15]) với số lao động hơn 95.107 người. 

Trong công tác chỉ đạo phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh luôn thể hiện tốt tinh thần, trách nhiệm, công tâm, khách quan, đạo mọi điều kiện thuân lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển; không phân biệt doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, nhất là trong việc tiếp cận các chính sách như về đất đai, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận vốn vay ưu đãi của Nhà nước,… Từ đó, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp, luôn đồng hành cùng với các cấp, các ngành thể hiện tốt vai trò xung kích đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Các hoạt động hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn luôn quan tâm thực hiện tốt, nhất là thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, trong đó tập trung thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng; tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện dự án, chủ động tìm hiểu, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; công tác quản lý đầu tư chặt chẽ, thường xuyên theo dõi tiến độ, kiểm tra hiện trường triển khai các dự án và định kỳ 02 tuần/lần tổ chức cuộc họp để tháo gỡ khó khăn các dự án cho  nhà đầu tư. Nâng cao chất lượng của Quỹ Quỹ đầu tư phát triển([16]) với lãi suất ưu đãi ở hai mức là 6,5%/năm và 8%/năm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh; thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh với quy mô vốn là 100 tỷ đồng. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn của dự án SME([17]), AMD hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, máy móc, thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp([18]). Các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được quan tâm, ban hành Đề án và thành lập Ban chỉ đạo đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020-2022 định hướng năm 2025; hoàn thành và đưa vào hoạt động “Vườn ươm doanh nghiệp” kể từ tháng 5/2018. Trong 10 năm qua tổng số doanh nghiệp phát triển mới 2.298 doanh nghiệp, bình quân 230 doanh nghiệp/năm. Đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vào tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3.195,76 triệu USD với ba nhóm ngành hàng xuất khẩu chủ yếu là công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, nông sản và thủy sản.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, bảo vệ quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị  trường tiêu thụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ trong và ngoài nước, hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa([19])… đã giúp cho nhiều mặt hàng của tỉnh thâm nhập vào các kênh phân phối hiện đại như: Siêu thị CoopMart, Vinatex, Citimart, Lotte([20])… Ngoài ra, tỉnh tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp tham gia ứng dụng thương mại điện tử, củng cố Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh([21]); hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 11 nhãn hiệu tập thể; 35 nhãn hiệu thông thường; hỗ trợ trực tiếp và đăng ký bảo hộ 11 lượt hồ sơ sáng chế/giải pháp hữu ích với tổng kinh phí hơn 668 triệu đồng([22]).

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn”([23]) và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”([24]). Chú trọng công tác phát triển ngành nghể ở nông thôn, hiện nay toàn tỉnh hiện có 15.880 cơ sở tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, với 36.383 lao động, tạo ra giá trị sản lượng 3.272,9 tỷ đồng, trong đó phát triển các ngành nghề như chế biến bảo quản nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, tre đan, sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ, kinh doanh sinh vật cảnh, hoa kiểng… giải quyết việc làm cho khoảng 39.854 lao động. Năng suất lao động toàn nền kinh tế đến năm 2020 đạt 114,9 triệu đồng/lao động/năm([25]).

Các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam, VCCI Cần Thơ đã tổ chức nhiều khóa học ngắn hạn cho các cán bộ quản lý với các chủ đề cần thiết như: quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, xây dựng động lực phát triển doanh nghiệp([26]). Tăng cường kết nối tạo điều kiện cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư, giao lưu học tập kinh nghiệp với các tỉnh thành trong khu vực và cả nước; khuyến khích doanh nhân đầu tư vào giáo dục, đào tạo đã thu hút được 05 dự án đầu tư, với tổng kinh phí 216 tỷ đồng([27]). Hiện nay, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh là thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; thành viên liên kết các Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh Nam bộ và thành viên Hội đồng các Hiệp hội doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long, đây là cơ hội tốt để hội viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cùng phát triển.

Hàng năm, nhằm biểu dương các doanh nghiệp có thành tích tốt về sản xuất kinh doanh, cũng như có các hoạt động phúc lợi xã hội đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bình chọn những doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tuyên dương danh hiệu doanh nhân tiêu biểu Việt Nam; doanh nhân tiêu biểu Đồng bằng Sông Cửu Long và của tỉnh. Tổ chức 10 cuộc họp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam - Tôn vinh doanh nghiệp([28]), 05 hội chợ của tỉnh; trao tặng trên 220 Bằng khen của UBND tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thành tích đóng góp vì cộng đồng.

Đội ngũ doanh nhân xây dựng chuẩn mực của doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhìn chung, đội ngũ doanh nhân có ý thức tuân thủ pháp luật; có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; có đạo đức, văn hóa kinh doanh; có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng, xã hội, có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và đóng góp đáng kể cho các chương trình vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững([29])….

Vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân được nâng lên, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân; phát huy tốt vai trò đại diện cho đội ngũ doanh nhân; tăng cường hợp tác, tham vấn, đối thoại giữa các hiệp hội, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Chỉ đạo mở rộng các hình thức tổ chức, tập hợp doanh nhân theo phương thức xã hội hóa trên từng lĩnh vực, theo tổ chức nghề nghiệp nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; qua đó tạo sự kết nối, liên kết, hợp tác, xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh.

Trong thời gian qua, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cùng với các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ sự trưởng thành trong hoạt động và uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp; đã bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho cộng đồng doanh nghiệp qua các hoạt động thu thập thông tin từ doanh nghiệp; đã thực hiện việc đề đạt ý kiến và những khó khăn vướng mắc, khiếu nại của doanh nghiệp hội viên lên cơ quan chính quyền chỉ đạo giải quyết([30])

Để phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong hợp tác xã và các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 15/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 15/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…. Trên cơ sở đó, chỉ đạo Ban các sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh đã ban hành cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều nổ lực xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp. Kết quả đến tháng 6/2021 có 02 doanh nghiệp tư nhân thành lập tổ chức đảng([31]); 02 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Ban quản lý Khu Kinh tế là doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng và 95 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp([32]).

Nhìn chung việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW được tiến hành nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp có bước chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước đối với doanh nhân, doanh nghiệp được tăng cường; cải cách thủ tục hành chính đạt được những kết quả cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, công khai minh bạch. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp đạt được kết quả bước đầu. Đội ngũ doanh nhân từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; uy tín, thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp được nâng cao. Phần lớn các doanh nhân của tỉnh đều có ý thức chấp hành, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng. Song song với việc phát triển về số lượng và quy mô, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh còn góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước([33]), góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế([34]), hình thành nên đội ngũ doanh nhân mới ngày càng năng động và kinh doanh có hiệu quả.

Tuy nhiên, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh còn những mặt hạn chế, đó là:

Việc cải cách thủ tục hành chính đã có triển khai quyết liệt nhưng chưa đồng bộ, một số văn bản pháp luật còn chồng chéo gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để ưu đãi, thu hút, nhà đầu tư tuy nhiên vẫn chưa đủ sức hút; số lượng doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh rất ít, thiếu quỹ đất sạch để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên việc đầu tư phát triển hạ tầng như khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn gặp nhiều khó khó khăn. Phát triển doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh còn yếu, hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, tính chủ động tham gia hội nhập còn kém chưa tạo dựng được thương hiệu, uy tín trên thị thường; trình độ và tinh thần khởi nghiệp của doanh nghiệp thấp.Vẫn còn một bộ phân doanh nhân chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kinh nghiệp quản lý, kinh doanh; quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường còn hạn chế,... Việc thành lập cac tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn, chất lượng sinh hoạt chưa cao; hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, doanh nhân còn hạn chế, chưa đủ sức thu hút, tập hợp và đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên là do: Các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện còn chậm, chưa sâu sát, thiếu liên tục; có nơi chưa xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; việc tham mưu, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ, tổng kết hàng năm chưa kịp thời. Việc vận dụng cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân còn thiếu đồng bộ; công tác đào tạo nguồn nhân lực để phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức và sự đồng thuận xã hội về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ doanh nhân trong tỉnh chưa tích lũy nhiều về vốn, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và truyền thống kinh doanh.

Để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp và doanh nhân trong tỉnh thời gian tới, cần tập trung thực hiện những mục tiêu, giải pháp sau:

Mục tiêu: Phát triển doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh có số lượng tăng ổn định và bền vững, vị thế, trình độ và năng lực cạnh tranh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030. Phấn đấu phát triển 500 doanh nghiệp/năm; xây dựng Làng khởi nghiệp xanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp rộng khắp. Tạo việc làm mới cho lao động là 23.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; thu nhập bình quân/lao động đạt 89 triệu đồng vào năm 2025.Tăng cường, phát huy vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nhân trẻ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho hội viên. Phấn đấu đến năm 2025, phát triển từ 120-150 hội viên; phát triển chi hội cấp huyện, thành phố từ 02-03 chi hội; thành lập chi hội chuyên ngành và chi hội theo chuỗi ngành hàng từ 1-2 chi hội.

Về các giải pháp chủ yếu đó là:

Huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Nhằm để góp phần phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Đẩy mạnh các giải pháp tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, nhất là các mục tiêu, giải pháp thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển các loại hình doanh nghiệp cả về số lượng, quy mô và lĩnh vực hoạt động như hoàn thiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhất là cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong doanh nghiệp, doanh nhân. Tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) hàng năm.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Chú trọng việc thu hút đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, vật liệu,…. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 15/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 15/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…. Chú trọng tuyên truyền hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, phát triển Hợp tác xã. Đẩy mạnh công tác xúc tiến mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Định An, Khu Công nghiệp Cổ Chiên, Cầu Quan và các Cụm công nghiệp.

Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện các kỹ năng mềm cho các doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp nâng cao được nhận thức, kỹ năng trong quản lý, điều hành, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế nhm nâng cao nhận thức của cộng đồng, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp.

Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo, các ngành với các nhà đầu tư định kỳ 6 tháng/01 lần để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh, tạo hiệu ứng lan toả và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới.

Triển khai công tác phát triển Đảng, phấn đấu có tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, ngành nghề giữ vị trí quan trọng của nền kinh tế. Nâng cao giác ngộ chính trị cho người sử dụng lao động và người lao động, bảo đảm cho hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân theo đúng quy định của pháp luật. Nghiên cứu việc bồi dưỡng và kết nạp những doanh nhân ưu tú thuộc mọi thành phần kinh tế, đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Tăng cường đại diện của doanh nhân trong cơ cấu của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Các tổ chức đoàn thể cần quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện thành lập các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khi đủ điều kiện theo quy định./.

 

Bài viết: Ngô Thanh Nhanh 

Trưởng phòng Tổng hợp - Kinh tế - Khoa giáo[1] Trong đó: khu vực I phục hồi và phát triển khá, tăng trưởng 12,64%; khu vực II tăng trưởng âm 0,35% do công nghiệp sản xuất và phân phối điện sụt giảm; khu vực III tăng 6,84% (trong đó dịch vụ tăng 7,75%; thuế sản phẩm tăng 2,22%).

[2] Năm 2020 đóng góp 10,34% GRDP của tỉnh.

[3] Trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.546/1.949 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 70.499 hồ sơ (trong đó, tiếp nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện 60.929 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 là 7.888 hồ sơ); Kết quả đã giải quyết 68.319 hồ sơ.

[4] Được phê duyệt tại Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[5] Kế hoạch số 62/KH-UBND tỉnh ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh.

[6] Tổng số đại biểu tham dự là 130 (trong đó có trên 60 doanh nghiệp, nhà đầu tư) và có trên 20 ý kiến được giải đáp, tháo gỡ trực tiếp tại hội nghị.

[7] Tổng số đại biểu tham dự trên 500 doanh nghiệp, khoảng 100 ý kiến được trao đổi, tháo gỡ.

[8] Trao giấy chứng nhận đầu tư/quyết định chủ trương đầu tư và ký kết Bản ghi nhớ được 17 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 31.916,9 tỷ đồng.

[9] Trao Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đầu tư trên 5.302 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ 19 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 205.596 tỷ đồng.

[10] Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh thông qua danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 8/12/2016, Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 12/4/2019; Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, trong đó có 60 dự án với tổng vốn đầu tư 11.529,042 tỷ đồng (Trong đó: có 01 dự án đang triển khai 79 tỷ đồng; 06 dự án đang lập hồ sơ 1060,415 tỷ đồng; 06 dự án có nhà đầu tư quan tâm với tổng vốn đầu tư 1.066 tỷ đồng; các dự án chưa có nhà đầu tư quan tâm và rà soát chuyển đổi hình thức đầu tư là 47 dự án với tổng vốn đầu tư là 9.301,127 tỷ đồng).

[11] Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành một số chính sách: (1) Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (3) Quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (4) Chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

[12] Công ty TNHH MTV Sungju Vina.

[13] Trong đó: lĩnh vực công thương 0,9 tỷ đồng; nông nghiệp 2 tỷ đồng; giao thông 16,07 tỷ đồng; khoa học và công nghệ 4,779 tỷ đồng.

[14] Trong 381 dự án: (i) có 290 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ (gồm 34 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 294,17 triệu USD và 256 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 88.707,91 tỷ đồng); (ii) 44 dự án đang triển khai, trong đó 07 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 2.811,89 triệu USD và 37 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 16.777,70 tỷ đồng; (iii) 40 dự án đang thực hiện thủ tục pháp lý với tổng vốn đăng ký 15.819,98 tỷ đồng và (iv) 07 dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt dự án với tổng vốn đăng ký 580,45 tỷ đồng.

[15] Trong đó có 44 doanh nghiệp FDI.

[16] Đã thực chấp thuận và ký kết 60 hợp đồng cho vay, tổng trị giá hợp đồng 361,8 tỷ đồng, đã giải ngân 179,23 tỷ đồng, dự nợ đến ngày 30/6/2021 là 98,66 tỷ đồng; nhận ủy thác hợp đồng cho vay và thu hồi nợ vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, thực hiện ký hợp đồng cho vay với 25 lượt hợp tác xã, với số tiền chấp thuận cho vay là 11,23 tỷ đồng, dự nợ đến ngày 30/6/2021 là 3,76 tỷ đồng.

[17] Tính từ khi hoạt động đến nay dự án SME đã hỗ trợ cho 13 doanh nghiệp với tổng số tiền cam kết hỗ trợ là 6,8 tỷ đồng.

[18] Từ khi triển khai đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh có 107 từ hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp.

([19])Tổ chức 03 đoàn doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương và khảo sát thị trường tại nước ngoài; Tổ chức Hội nghị tọa đàm: “Giữa cơ quan quản lý và các doanh nghiệp, cơ sở hướng đến xây dựng các kênh đầu mối thu mua - tiêu thụ hàng nông, thủy sản tại địa phương” ; 01 cuộc Hội thảo sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; tổ chức Hội nghị Liên kết - Thu mua - Cung ứng trái cây huyện Cầu Kè; Hội nghị Liên kết tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản Duyên Hải; Tổ chức Đoàn cho 9 Hợp tác xã trong tỉnh sản xuất cam sành, lúa, lúa giống, thanh long, rau màu... tham gia Hội thảo kết nối và bao tiêu nông sản tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam tại Cần Thơ; Hỗ trợ 52 lượt doanh nghiệp của Câu lạc bộ đặc sản và Câu lạc bộ tiểu thủ công nghiệp tham gia trưng bày, quảng bá thương hiệu sản phẩm các Hội chợ trong nước; Tổ chức 11 cuộc hội chợ trong tỉnh; tham gia 35 cuộc hội chợ tại các tỉnh, thành phố; Tổ chức 01 cuộc tuần lễ nông sản an toàn gắn với lễ hội Ok Om Bok năm 2020; Tổ chức 05 đợt chương trình bán hàng bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.

[20] Tính đến nay các mặt hàng nông – thủy sản của tỉnh đã có mặt hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, nhất là đã nhất là đã kết nối được kênh tiêu thụ Chợ Bình Điền, Tp. Hồ Chí Minh,... Đồng thời, hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn trên 100 lượt cơ sở, doanh nghiệp về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, mã vạch, mã QR, ...; tổ chức 11 lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh cho doanh nghiệp; hỗ trợ và nghiệm thu 64 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến với tổng vốn đầu tư là 31 tỷ đồng…

[21] Đến nay có 60 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Sàn với 312 sản phẩm; hỗ trợ kinh phí cho 39 doanh nghiệp xây dựng Website; hỗ trợ 169 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia ’’Gian hàng Việt trực tuyến” trên các Sàn Thương mại điện tử lớn tại Việt Nam như: Tiki.vn, Sendo.vn, Shopee.vn, Voso.vn....

[22] Thực hiện Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh.

[23] Tổ chức 31 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với sự tham gia của 993 doanh nghiệp và 1.839 gian hàng.

[24] Tính đến tháng 6 năm 2021 toàn tỉnh toàn tỉnh hiện có 05 đơn vị cấp huyện, 69 xã, 91,7% hộ và 92,9% ấp đạt chuẩn nông thôn mới; có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

[25] Tăng 74,4 triệu đồng so với năm 2011.

[26] Trong thời gian qua, tổ chức 32 chương trình hội thảo, tập huấn, toạn đàm… với hơn 2.500 lượt doanh nghiệp tham dự.

[27] Triền khai Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 81/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND.

[28] Có hơn 2.000 lượt doanh nghiệp tham dự.

[29] Tổng trị giá số tiền đóng góp của doanh nghiệp hội viên trong giai đoạn 2011 đến 6 tháng đầu năm 2021 trên 15 tỷ đồng.

[30] Tổ chức 10 chương trình khảo sát nắm tình hình và hỗ trợ doanh nghiệp, thu thập thông tin trên 2.000 lượt doanh nghiệp trong tỉnh, tiếp nhận trên 130 ý kiến, kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết cho doanh nghiệp.

 

[31] Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Trà Vinh và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh.

[32] Tổng số công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp được thành lập từ năm 2011 đến tháng 6/2021 là 65 đơn vị.

[33] Giai đoạn 2011-2020, khu vực kinh tế tư nhân chiếm 12,3% ngân sách tỉnh.

[34] Giai đoạn 2011-2020, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào GRDP của tỉnh, chiếm tỷ trọng 61,3% GRDP, bình quân tăng, tăng bình quân 6,2%/năm.  

 

Tin khác
1 2 3 4 5 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206