UBND tỉnh chỉ đạo Tăng cường xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng
Ngày 26/9/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đã ký văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, ban hành, quản lý văn bản và xử lý công việc của cơ quan; thống nhất lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số cá nhân, tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) đảm bảo xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, hướng tới mục tiêu địa phương “không giấy tờ”.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là Lãnh đạo cấp sở và tương đương trở lên gửi Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) để cấp phát chứng thư số phục vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng tại Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) để triển khai các giải pháp bảo mật, tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên thiết bị di động phục vụ gửi nhận văn bản điện tử đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý các công việc trên môi trường mạng. Đề xuất UBND tỉnh bố trí đầy đủ thiết bị, giải pháp triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin phù hợp với cấp độ an toàn của hệ thống quản lý và điều hành theo quy định tại Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 03 ngày 24/4/2017, Công văn 3001 ngày 06/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức Nhà nước; chịu trách nhiệm nếu đề lọt thông tin trong quá trình gửi nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
Ưu tiên bố trí kinh phí hoàn thành việc nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng trước ngày 30/6/2020 theo quy định tại khoản 2, điều 21 Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


Phúc Nguyên


Tin khác
1 2 3 4 5 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1076
  • Trong tuần: 9 924
  • Tất cả: 2511727