UBND tỉnh Trà Vinh Phê duyệt Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh đến năm 2020
 Ngày 29/10/2019, ông Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.
Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 169 cơ quan, đơn vị; đạt điểm tối đa tiêu chí, thành phần áp dụng ISO 9001 của tỉnh theo các tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, trong đó cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (đạt 100%), đơn vị hành chính cấp huyện (đạt 100%), đơn vị hành chính cấp xã (đạt 100%).
 Các nội dung của kế hoạch được thực hiện gồm: (1) Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; (2) Đào tạo kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ; (3) Thực hiện việc duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị; (4) Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tại 30 cơ quan, đơn vị áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; (5) Xây dựng kế hoạch 2021-2025. Tổng kinh phí thực hiện năm 2020 là 314.420.000 đồng (nguồn khoa học và công nghệ); UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch.


Phúc Nguyên
Tin khác
1 2 3 4 5 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1077
  • Trong tuần: 9 925
  • Tất cả: 2511728