Hội thảo công bố, triển khai Đề án Phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030 nhằm thu hút đầu tư, phát triển về chất lượng doanh nghiệp theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030 nhằm thu hút đầu tư, phát triển về chất lượng doanh nghiệp theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Đề án). Ngày 26/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo công bố, triển khai Đề án với sự tham gia của hơn 70 đơn vị là đại diện của các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã ven biển và đại diện đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Giải pháp Đô thị Nông thôn (gồm: PGS.TS. Nguyễn Phú Son, TS. Phó Đức Tùng).

Tại Hội thảo ông Vương Hải Khoa – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội thảo.

Ông Vương Hải Khoa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

phát biểu tại Hội thảo

 

Đề án đã đưa ra mục tiêu tổng quát là tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; khắc phục tốt tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển; huy động các nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, phát triển Khu Kinh tế Định An, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trước mắt, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển 03 nhóm ngành: khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản; phát triển du lịch biển; phát triển công nghiệp biển và ven biển để tạo bứt phá và trở thành động lực phát triển cho các ngành kinh tế khác và các mục tiêu cụ thể như sau:

- Phấn đấu tổng giá trị sản xuất các huyện, thị xã ven biển đóng góp khoảng 70-75% giá trị sản xuất của toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người gấp 1,2 lần so với thu nhập bình quân chung của tỉnh.

- Đến năm 2025 giá trị tăng thêm ngành thủy sản tăng trưởng bình quân 5%/năm; sản lượng thủy sản đạt khoảng 300.000 tấn/năm (trong đó nuôi trồng 200.000 tấn, khai thác 100.000 tấn).

- Phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, phấn đấu du lịch biển tăng trưởng bình quân hàng năm 15%, đến năm 2025 chiếm 10% tỷ trọng của toàn ngành.

- Các xã đảo có hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đầy đủ, đặc biệt là điện, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi; các xã ven biển giữ vững nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, đạt các tiêu chí đô thị loại III; thị trấn Cầu Ngang đạt tiêu chí đô thị loại IV; các huyện: Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải đạt tiêu chí huyện Nông thôn mới trước năm 2025.

- Phấn đấu đến năm 2030, tổng công suất của các nguồn điện (điện than, gió, mặt trời, sinh khối....) đạt khoảng 9GW; đến năm 2045 đạt khoảng 12GW.

- Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các khu chức năng, hoàn thành điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Định An; tiếp tục hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu các khu chức năng còn lại trong Khu kinh tế theo đồ án Quy hoạch chung được duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong Khu Kinh tế  Định An tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% đến 15%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp trong Khu Kinh tế Định An chiếm khoảng 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh. 

TS. Phó Đức Tùng - Đại diện đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Giải pháp Đô thị Nông thôn trình bày nội dung Đề án tại Hội thảo 

PGS.TS. Nguyễn Phú Son - Đại diện đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Giải pháp Đô thị Nông thôn trình bày nội dung Đề án tại Hội thảo

Đại diện các Sở, ngành và địa phương có ý kiến trao đổi tại Hội thảo

Thông qua Hội thảo nhằm triển khai đến các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã ven biển được biết cùng chung tay triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án đã đề ra trong thời gian tới./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206