Từ ngày 1/7/2023, liên thông đăng ký kinh doanh với đăng ký thuế để quản lý hộ kinh doanh

Ngày 28/6, Tổng Cục Thuế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại cơ quan Tổng cục Thuế; trực tuyến với Cục thuế các tỉnh, thành phố và các điểm cầu Chi cục thuế khu vực trên cả nước.

Tại điểm cầu Cục thuế tỉnh Trà Vinh, đại diện lãnh đạo, công chức các bộ phận, phòng của Cục Thuế tỉnh, cán bộ Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự hội nghị.