Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Ngày 26/7/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, các nội dung được sửa đổi, bổ sung tập trung chủ yếu vào 05 thủ tục hành chính thuộc phần đăng ký hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (mã hồ sơ TTHC 1.0016112);

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (mã hồ sơ TTHC 2.000720);

- Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (mã hồ sơ TTHC 1.001570);

- Chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (mã hồ sơ TTHC 1.001266);

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (mã hồ sơ TTHC 2.000575);

Danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh được ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-KHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực kể từ ngày 26/7/2023; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ (https://mpi.gov.vn) và trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh (https://skhdt.travinh.gov.vn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến nội dung Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến UBND các huyện, thị xã, thành phố biết để chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định./

Xem chi tiết:

Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

 

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 1 052
  • Tất cả: 2493492