Bổ sung 05 dự án vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020

  Sở Kế hoạch và Đầu tư  đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt ban hành các Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 và Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung dự án vào danh mục các dự án kèm theo Chương trình Xúc tiến Đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư được phê duyệt tại Quyết số 1744/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
  

Các dự án được bổ sung vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020 gồm:

 

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN

VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN

GHI CHÚ

1

Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cống thu gom và nâng cấp công nghệ xử lý Nhà máy xử lý nước thải thành phố Trà Vinh          

Nội ô và vùng phụ cận thành phố Trà Vinh

32.500 m cống thu gom;
Nâng cấp công nghệ từ cơ học thành hồ sinh học, công suất xử lý: 18.000 m3/ngày đêm.

450 tỷ đồng

FDI, DNTN

Đề xuất dự án Sở Xây dựng tại Công văn số 693/SXD-PTĐT&HTKT ngày 26/6/2018

2

Dự án phát triển thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải thị xã Duyên Hải

Phường 1 và vùng phụ cận thị xã Duyên Hải

7.000 m cống thu gom;
Nhà máy xử lý công suất: 10.000 m3/ngày đêm.

190 tỷ đồng

FDI, DNTN

Đề xuất dự án Sở Xây dựng tại Công văn số 540/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/5/2018

3

Dự án phát triển thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải huyện Tiểu Cần

Nội ô và vùng phụ cận đô thị Tiểu Cần

8.000 m cống thu gom;
Nhà máy xử lý công suất: 8.000 m3/ngày đêm.

170 tỷ đồng

FDI, DNTN

Đề xuất dự án Sở Xây dựng tại Công văn số 540/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/5/2018

4

Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị Trung tâm thị trấn Càng Long, huyện Càng Long

Khóm 3,4,6 thị trấn Càng Long

30 ha (dự kiến mỗi khóm 10 ha)

174,223 tỷ đồng

DNTN

Đề xuất dự án UBND huyện Càng Long tại Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 06/12/2018

5

Dự án Khu dân cư Long Đức, thành phố Trà Vinh

Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh

7,25 ha

158,6 tỷ đồng

DNTN

Đề xuất dự án UBND thành phố Trà Vinh tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 26/02/2019

 

Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 678
  • Tất cả: 2496005