Bổ sung đợt 2: 07 dự án vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020

Thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 -2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở ban ngành, địa phương rà soát bổ sung các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 về việc bổ sung 07 dự án vào Danh mục các dự án kèm theo Chương trình Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

          07 dự án được bổ sung đợt 2 vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020 gồm:

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN

VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN

GHI CHÚ

1

Khu Dịch vụ thương mại, văn hóa, Du lịch Ao Bà Om

Phường 8, thành phố Trà Vinh

Khoảng 21,06 ha

Do nhà đầu tư đề xuất

FDI, DNTN

UBND thành phố Trà Vinh đề xuất dự án

2

Khu đô thị Tây Nam thuộc phường 7, thành phố Trà Vinh

Phường 7, thành phố Trà Vinh

Khoảng 49 ha

Do nhà đầu tư đề xuất

FDI,DNTN

UBND thành phố Trà Vinh đề xuất dự án

3

Khu đô thị mới thành phố Trà Vinh

Phường 7, thành phố Trà Vinh

Khoảng 49 ha

Do nhà đầu tư đề xuất

FDI,DNTN

UBND thành phố Trà Vinh đề xuất dự án

4

Dự án Khu nhà ở thương mại phường 5, thành phố Trà Vinh

Phường 5, thành phố Trà Vinh

khoảng 7,17 ha

298,496 tỷ đồng

FDI,DNTN

UBND thành phố Trà Vinh đề xuất dự án

5

Dự án Khu đô thị Phía Tây phường 1, thành phố Trà Vinh

Phường 1, thành phố Trà Vinh

Khoảng 19 ha

475 tỷ đồng

FDI, DNTN

UBND thành phố Trà Vinh đề xuất dự án

6

Dự án Khu dân cư Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang

ấp Thủy Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang

Khoảng 9,4 ha

38 tỷ đồng

FDI,DNTN

UBND huyện Cầu Ngang đề xuất dự án

7

Dự án Khu dân cư Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang

ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang

Khoảng 9,5 ha

42 tỷ đồng

FDI,DNTN

UBND huyện Cầu Ngang đề xuất dự án


 

Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 678
  • Tất cả: 2496005