Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2023

1. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 11   

a) Cấp đăng ký kinh doanh 43 DN gồm: 37 Công ty TNHH 1TV, 02 Công ty TNHH 2TV trở lên, 03 DNTN, 01 Công ty CP; 36 đơn vị trực thuộc (29 địa điểm, 06 chi nhánh, 01 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 204 tỷ đồng, số lao động đăng ký 162 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 64 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 27 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 04 doanh nghiệp, 06 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 05 doanh nghiệp, 05 đơn vị trực thuộc.

e) Hoạt động trở lại: 01 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, tháng 11/2022 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 02 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể giảm 08 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 01 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 01 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ tăng 8,33% so với cùng kỳ tháng 11 năm 2022. Tỷ trọng vốn bình quân doanh nghiệp là 4,7 tỷ đồng/doanh nghiệp giảm 0,1 tỷ đồng so với cùng kỳ tháng 11 năm 2022.

2. Kết quả đăng ký kinh doanh 11 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 16/12/2022 đến 12/11/2023)

a) Cấp đăng ký kinh doanh 504 DN gồm: 391 Công ty TNHH 1TV, 36 Công ty TNHH 2TV trở lên, 56 DNTN, 21 Công ty CP; 313 đơn vị trực thuộc (222 địa điểm, 79 chi nhánh, 12 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 4.684 tỷ đồng, số lao động đăng ký 2.956 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 754 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 5.664 tỷ đồng

c) Giải thể xóa tên: 99 doanh nghiệp, 168 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 136 doanh nghiệp và 116 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 68 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, 11 tháng đầu năm 2022 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 45 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể giảm 29 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 20 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 04 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 99,76% hồ sơ tăng 31,68% so với cùng kỳ 11 tháng đầu năm 2022. Tỷ trọng vốn bình quân doanh nghiệp là 9,29 tỷ đồng/doanh nghiệp giảm 2,71 tỷ đồng so với cùng kỳ 11 tháng đầu năm 2022.

4. Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2023

(Tính từ ngày 16/12/2022 đến 12/11/2023)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

160

135

84.38

9

2

Huyện Càng Long

50

34

68.00

 

3

Huyện Châu Thành

70

78

111.43

11

4

Huyện Cầu Kè

40

45

112.50

23

5

Huyện Tiểu Cần

40

44

110.00

06

6

Huyện Cầu Ngang

40

37

92.50

 

7

Huyện Trà Cú

35

39

111.43

04

8

Huyện Duyên Hải

25

37

148.00

10

9

Thị Xã Duyên Hải

60

55

91.67

12

Tổng

520

504

96,72

75

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

Tổng số

504

1

Giáo dục và đào tạo

55

2

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

6

3

Công nghiệp chế biến, chế tạo

61

4

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

8

5

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1

6

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

44

7

Kinh doanh bất động sản

7

8

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

17

9

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

3

10

Vận tải kho bãi

10

11

Khai khoáng

9

12

Hoạt động dịch vụ khác

6

13

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

12

14

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

11

15

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

162

16

Thông tin và truyền thông

9

17

Xây dựng

83

* Chia theo vốn đăng ký

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Công TNHH 1TV

391

2.847

2.394

Công ty TNHH 2TV

36

739

192

Công ty Cổ phần

21

1.023

179

DNTN

56

75

184

Công ty Hợp danh

0

0

0

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Từ 0 đến dưới 3 tỷ đồng

390

373

1.551

Từ 3 đến 50 tỷ đồng

103

943

1.250

Từ 50 đến 100 tỷ đồng

5

451

112

Trên 100 tỷ đồng

6

2.917

43 

[1] Đến nay có 5.355 doanh nghiệp, vốn 70.646 tỷ đồng, 102.677 lao động (hiện có 2.899 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 54.244 tỷ đồng, 68.514 lao động) trong đó có 44 doanh nghiệp FDI. 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206