Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2023

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu ở mức cao, nhiều nước tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất, dẫn đến suy giảm tăng trưởng… tác động, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng, tiềm ẩn rủi ro đối với nền kinh tế nước ta nói chung và của tỉnh Trà Vinh nói riêng; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị thành phố nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi sự kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2023 đạt được như sau:    

1. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 7    

a) Cấp đăng ký kinh doanh 58 DN gồm: 50 Công ty TNHH 1TV, 01 Công ty TNHH 2TV trở lên, 06 DNTN, 01 Công ty CP; 30 đơn vị trực thuộc (24 địa điểm, 05 chi nhánh, 01 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 219 tỷ đồng, số lao động đăng ký 207 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 63 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 141 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 10 doanh nghiệp, 10 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 09 doanh nghiệp, 06 đơn vị trực thuộc.

e) Hoạt động trở lại: 12 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, tháng 7/2022 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 15 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể giảm 11 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 14 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 09 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ tăng 28,34% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2022. Tỷ trọng vốn bình quân doanh nghiệp là 3,8 tỷ đồng/doanh nghiệp giảm 19,7 tỷ so với cùng kỳ tháng 7 năm 2022.

2. Kết quả đăng ký kinh doanh 7 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 16/12/2022 đến 13/7/2023)

a) Cấp đăng ký kinh doanh 323 DN gồm: 248 Công ty TNHH 1TV, 25 Công ty TNHH 2TV trở lên, 36 DNTN, 14 Công ty CP; 194 đơn vị trực thuộc (142 địa điểm, 46 chi nhánh, 06 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 2.694 tỷ đồng, số lao động đăng ký 2.213 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 494 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 5.173 tỷ đồng

c) Giải thể xóa tên: 70 doanh nghiệp, 124 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 107 doanh nghiệp và 98 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 57 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, 7 tháng đầu năm 2022 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 28 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể giảm 17 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 9 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 40 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 99,9% hồ sơ tăng 37,53% so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2022. Tỷ trọng vốn bình quân doanh nghiệp là 8,3 tỷ đồng/doanh nghiệp giảm 8,5 tỷ so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2022.

3. Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2023

(Tính từ ngày 16/12/2022 đến 13/7/2023)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

160

83

51.87

8

2

Huyện Càng Long

50

24

48.00

 

3

Huyện Châu Thành

70

50

71.42

9

4

Huyện Cầu Kè

40

26

65.00

14

5

Huyện Tiểu Cần

40

29

72.50

05

6

Huyện Cầu Ngang

40

27

67.50

 

7

Huyện Trà Cú

35

27

77.14

02

8

Huyện Duyên Hải

25

21

84.00

6

9

Thị Xã Duyên Hải

60

36

60.00

10

Tổng

520

323

62,11

54

 

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

 

 

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

Tổng số

323

1

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

101

2

Công nghiệp chế biến, chế tạo

46

3

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

6

4

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

5

5

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

26

6

Hoạt động dịch vụ khác

4

7

Kinh doanh bất động sản

5

8

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

9

9

Vận tải kho bãi

4

10

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

1

11

Khai khoáng

2

12

Xây dựng

56

13

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1

14

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

5

15

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

8

16

Giáo dục và đào tạo

40

17

Thông tin và truyền thông

4

 

* Chia theo vốn đăng ký

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Công TNHH 1TV

248

1.737

1.847

Công ty TNHH 2TV

25

608

130

Công ty Cổ phần

14

281

127

DNTN

36

68

109

Công ty Hợp danh

0

0

0

 

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Từ 0 đến dưới 3 tỷ đồng

251

237

1.120

Từ 3 đến 50 tỷ đồng

66

621

995

Từ 50 đến 100 tỷ đồng

4

364

92

Trên 100 tỷ đồng

2

1.472

6 

[1] Đến nay có 4.522 doanh nghiệp, vốn 62.487 tỷ đồng, 92.462 lao động (hiện có 2.851 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 52.709 tỷ đồng, 68.843 lao động) trong đó có 44 doanh nghiệp FDI. 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1093
  • Trong tuần: 9 941
  • Tất cả: 2511744