Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 3 và Quý I năm 2023

1. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 3     

Cấp đăng ký kinh doanh 58 DN gồm: 44 Công ty TNHH 1TV, 01 Công ty TNHH 2TV trở lên, 10 DNTN, 03 Công ty CP; 39 đơn vị trực thuộc (29 địa điểm, 09 chi nhánh, 01 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 1.287 tỷ đồng, số lao động đăng ký 395 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 58 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 1.774 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 06 doanh nghiệp, 07 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 07 doanh nghiệp, 01 đơn vị trực thuộc.

e) Hoạt động trở lại: 0 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, tháng 3/2022 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 06 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 01 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 03 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 02 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 99% hồ sơ tăng 38,41% so với cùng kỳ tháng 3 năm 2022. Tỷ trọng vốn bình quân doanh nghiệp là 22,18 tỷ đồng/doanh nghiệp tăng 0,86 tỷ so với cùng kỳ tháng 3 năm 2022.

2. Kết quả đăng ký kinh doanh Quý I năm 2023     

Cấp đăng ký kinh doanh 128 DN gồm (tính từ ngày 16/12/2022 đến 12/3/2023): 92 Công ty TNHH 1TV, 08 Công ty TNHH 2TV trở lên, 19 DNTN, 09 Công ty CP; 78 đơn vị trực thuộc (61 địa điểm, 16 chi nhánh, 01 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 1.547 tỷ đồng, số lao động đăng ký 748 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 136 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 2.576 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 19 doanh nghiệp, 86 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 82 doanh nghiệp và 79 đơn vị trực thuộc.

e) Hoạt động trở lại: 41 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, Quý I/2022 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 15 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể giảm 11 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 21 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 36 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 87,64% hồ sơ tăng 32,56% so với cùng kỳ Quý I năm 2022. Tỷ trọng vốn bình quân doanh nghiệp là 12,18 tỷ đồng/doanh nghiệp giảm 2,2 tỷ so với cùng kỳ tháng Quý I năm 2022.

 

3. Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2023

(Tính từ ngày 16/12/2022 đến 12/3/2023)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

160

42

26,25

 

2

Huyện Càng Long

50

8

16

 

3

Huyện Châu Thành

70

20

28,57

1

4

Huyện Cầu Kè

40

9

22,50

2

5

Huyện Tiểu Cần

40

13

32,50

 

6

Huyện Cầu Ngang

40

11

27,50

 

7

Huyện Trà Cú

35

12

34,28

 

8

Huyện Duyên Hải

25

7

28

1

9

Thị Xã Duyên Hải

60

10

16,66

 

Tổng

520

128

24,61

4

 

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

Tổng số

128

1

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

3

2

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

 

3

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

12

4

Khai khoáng

1

5

Công nghiệp chế biến, chế tạo

17

6

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

1

7

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

33

8

Kinh doanh bất động sản

3

9

Xây dựng

25

10

Thông tin và truyền thông

3

11

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

 

12

Giáo dục và đào tạo

24

13

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

 

14

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

4

15

Vận tải kho bãi

2

16

Hoạt động dịch vụ khác

 

17

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

 

 
 

* Chia theo vốn đăng ký

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Công TNHH 1TV

92

1.339

597

Công ty TNHH 2TV

8

21

36

Công ty Cổ phần

9

138

57

DNTN

19

49

58

Công ty Hợp danh

0

0

0

 

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Từ 0 đến dưới 3 tỷ đồng

96

86

509

Từ 3 đến 50 tỷ đồng

28

225

154

Từ 50 đến 100 tỷ đồng

3

264

82

Trên 100 tỷ đồng

1

972

3[1] Đến nay có 3.742 doanh nghiệp, vốn 60.870 tỷ đồng, 84.104 lao động (hiện có 3.051 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 53.454 tỷ đồng, 72.824 lao động) trong đó có 43 doanh nghiệp FDI. 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1289
  • Trong tuần: 10 137
  • Tất cả: 2511940