Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 8 năm 2023

1. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 8   

a) Cấp đăng ký kinh doanh 42 DN gồm: 35 Công ty TNHH 1TV, 02 Công ty TNHH 2TV trở lên, 03 DNTN, 02 Công ty CP; 26 đơn vị trực thuộc (18 địa điểm, 06 chi nhánh, 02 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 317 tỷ đồng, số lao động đăng ký 240 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 67 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 5 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 10 doanh nghiệp, 07 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 10 doanh nghiệp, 03 đơn vị trực thuộc.

e) Hoạt động trở lại: 01 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, tháng 8/2022 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 05 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 02 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 06 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 09 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ tăng 33,71% so với cùng kỳ tháng 8 năm 2022. Tỷ trọng vốn bình quân doanh nghiệp là 7,5 tỷ đồng/doanh nghiệp tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ tháng 8 năm 2022.

2. Kết quả đăng ký kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 16/12/2022 đến 13/8/2023)

a) Cấp đăng ký kinh doanh 365 DN gồm: 283 Công ty TNHH 1TV, 27 Công ty TNHH 2TV trở lên, 39 DNTN, 16 Công ty CP; 220 đơn vị trực thuộc (160 địa điểm, 52 chi nhánh, 08 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 3.015 tỷ đồng, số lao động đăng ký 2.449 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 561 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 5.178 tỷ đồng

c) Giải thể xóa tên: 80 doanh nghiệp, 131 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 117 doanh nghiệp và 101 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 58 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, 8 tháng đầu năm 2022 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 33 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể giảm 15 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 15 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 05 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 99,9% hồ sơ tăng 37,09% so với cùng kỳ 8 tháng đầu năm 2022. Tỷ trọng vốn bình quân doanh nghiệp là 8,24 tỷ đồng/doanh nghiệp giảm 6,97 tỷ đồng so với cùng kỳ 8 tháng đầu năm 2022.

4. Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2023

(Tính từ ngày 16/12/2022 đến 13/8/2023)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

160

94

58.75

8

2

Huyện Càng Long

50

26

52.00

 

3

Huyện Châu Thành

70

57

81.43

9

4

Huyện Cầu Kè

40

29

72.50

15

5

Huyện Tiểu Cần

40

32

80.00

05

6

Huyện Cầu Ngang

40

30

75.00

 

7

Huyện Trà Cú

35

32

91.43

03

8

Huyện Duyên Hải

25

24

96.00

07

9

Thị Xã Duyên Hải

60

41

68.33

10

Tổng

520

365

70,19

57

 

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

Tổng số

365

1

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

10

2

Giáo dục và đào tạo

46

3

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

10

4

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

6

5

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

5

6

Công nghiệp chế biến, chế tạo

51

7

Hoạt động dịch vụ khác

4

8

Kinh doanh bất động sản

5

9

Xây dựng

61

10

Vận tải kho bãi

5

11

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

1

12

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

117

13

Khai khoáng

2

14

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1

15

Thông tin và truyền thông

4

16

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

29

17

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

8

 

* Chia theo vốn đăng ký

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Công TNHH 1TV

283

1.806

2.036

Công ty TNHH 2TV

27

630

153

Công ty Cổ phần

16

510

139

DNTN

39

69

121

Công ty Hợp danh

0

0

0

 

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Từ 0 đến dưới 3 tỷ đồng

284

273

1.219

Từ 3 đến 50 tỷ đồng

74

727

1.126

Từ 50 đến 100 tỷ đồng

4

364

92

Trên 100 tỷ đồng

3

1.651

12[1] Đến nay có 4.543 doanh nghiệp, vốn 62.559 tỷ đồng, 92.506 lao động (hiện có 2.854 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 52.756 tỷ đồng, 68.663 lao động) trong đó có 44 doanh nghiệp FDI. 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 645
  • Tất cả: 2499204