Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4093/UBND-THNV ngày 13/9/2023 về việc tiếp thu ý kiến của các Bộ, hoàn thiện hồ sơ và dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu báo số 2179/PB-VPCP ngày 12 tháng 9 năm 2023,

Qua phối hợp với các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn đã nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh, có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng; đồng thời giải trình nội dung tại phụ lục Phương án phát triển ngành, lĩnh vực kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Đính kèm: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh;

Phụ lục 1 tổng hợp ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp 

Phụ lục 2

Dự thảo Quyết định

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206