Tài liệu Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 02/10/2023, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Trà Vinh là tỉnh phát triển ở mức trung bình cao, nằm trong nhóm đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối vùng ĐBSCL và cả nước; có kinh tế biển phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Trà Vinh là tỉnh phát triển cao của vùng, có trung tâm kinh tế biển hiện đại và trung tâm năng lượng sạch của vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối hiệu quả với vùng và cả nước. Xã hội văn minh, hiện đại; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 36 phương án được tích hợp; sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg, tỉnh đã rà soát, chỉnh lý, cập nhật các phương án, báo cáo thuyết minh tổng hợp và cơ sở dữ liệu về hồ sơ Quy hoạch tỉnh thống nhất với Quyết định phê duyệt./.

Xem chi tiết tài liệu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wSM51_4wE0FJsAGeypzcs24c1VAwlLT2

 

 

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206