Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

 

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6660/UBND-KT ngày 16/12/2021 về việc xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, đến nay đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2023. 

Tỉnh tập trung xây dựng và phát triển kinh tế ban đêm ở 4 lĩnh vực hoạt động, dịch vụ: hoạt động văn hóa - vui chơi giải trí; dịch vụ ăn uống, ẩm thực; dịch vụ mua sắm; dịch vụ du lịch. Với mục tiêu tổng quát là hình thành và đầu tư phát triển loại hình hoạt động kinh tế ban đêm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó lan tỏa phát triển các ngành kinh tế khác; đẩy mạnh hơn tốc độ tăng trưởng và phát triển của ngành thương mại dịch vụ góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến nền kinh tế 24 giờ; tận dụng tối đa cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; đồng thời, hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực đối với công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự và tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đề án có lộ trình thực hiện qua 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 2024 - 2025: Hình thành 02 - 03 khu vực tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm. Phát triển ít nhất 01 sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ban đêm mang tính biểu tượng đặc trưng của địa phương. Hình thành ít nhất 02 - 03 tour, tuyến du lịch đặc sắc kết hợp kết hợp giữa du lịch ban ngày và ban đêm với thời gian lưu trú trung bình 02 ngày. Hoạt động kinh tế ban đêm tạo việc làm cho người dân địa phương khoảng 6 - 8%. Đóng góp của kinh tế ban đêm vào mục tiêu của tỉnh về thương mại - dịch vụ: Tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ dự kiến tăng bình quân 17%/năm. Kinh tế ban đêm góp phần thực hiện mục tiêu thu hút lượng khách du lịch đến Trà Vinh năm 2025 khoảng 1,7 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 930 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Đến năm 2030, hình thành 06 - 07 khu vực tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm. Phát triển ít nhất 02 - 03 sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ban đêm mang tính biểu tượng đặc trưng của địa phương. Hình thành ít nhất 04 - 05 tour, tuyến du lịch đặc sắc kết hợp kết hợp giữa du lịch ban ngày và ban đêm với thời gian lưu trú trung bình từ 02 - 03 ngày. Hoạt động kinh tế ban đêm tạo việc làm cho người dân địa phương khoảng 8% trở lên. Đóng góp của kinh tế ban đêm vào mục tiêu của tỉnh về thương mại - dịch vụ: Tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh dự kiến tăng bình quân 15%/năm. Năm 2030 đón khoảng 2,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.850 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện Đề án kinh tế ban đêm ở tỉnh Trà Vinh, một số giải pháp sẽ được thực hiện như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương; quy hoạch các khu vực, địa bàn tập trung phát triển kinh tế ban đêm; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế ban đêm; tăng cường xúc tiến, quảng bá và liên kết hợp tác phát triển kinh tế ban đêm; phát triển nguồn nhân lực cho việc phát triển kinh tế ban đêm; bảo vệ trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tác hại của rượu, bia; đảm bảo môi trường…

UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện đề án; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ được phân công tại đề án; tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án cho phù hợp.

Xem chi tiết: Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 22/11/2023

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 646
  • Tất cả: 2499205