Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Đơn vị Thường trực Hội đồng lập quy hoạch - đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) theo nhiệm vụ Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 09/6/2020,

Ngày 05/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh; ngày 06/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1343/UBND-THNV xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh theo quy định tại điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ; đồng thời tham mưu tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia về quy hoạch tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ngày 13/5/2022). Đến hết ngày 26/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến đóng góp của 55 cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (bao gồm các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các Sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), các chuyên gia…).

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với đơn vị liên danh tư vấn nghiêm túc tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung và giải trình các ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh.

Xem chi tiết 

- Báo cáo 456/BC-SKHĐT ngày 27/7/2022

- Phụ lục tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh.

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1261
  • Trong tuần: 10 109
  • Tất cả: 2511912