Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đạt 39,2% kế hoạch
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 15/9/2019 tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch vốn được Trung ương giao năm 2019 (bao gồm vốn năm 2018 chuyển sang) là 3.662,728 tỷ đồng, giải ngân 1.434,131 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch.

Nhìn chung tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 còn thấp, chỉ đạt 39,2% kế hoạch, do một số nguyên nhân vướng về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn nước ngoài giải ngân tương đối thấp… Một số chủ đầu tư thiếu chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư; việc tổ chức thẩm định, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với một số dự án còn chậm; chậm triển khai trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; một số dự án thiết kế 02 bước phải tổ chức đầu thầu thiết kế bản vẽ thi công và phải chờ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán nên mất rất nhiều thời gian...; một số chủ đầu tư giao cho nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cùng lúc nhiều dự án, dẫn đến một số dự án bị chậm trễ so với tiến độ Hợp đồng do nhà thầu tư vấn cùng lúc không đáp ứng đủ điều kiện về nhân lực.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, ngày 30/8/2019 ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 3301/UBND-CNXD thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh (chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán cho nhà thầu, đồng thời xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; trường hợp các chủ đầu tư gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, dẫn đến khiếu nại, phản ánh từ các nhà thầu thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện và không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng hoàn thành, có tiến độ giải ngân tốt…

Phúc Nguyên


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1273
  • Trong tuần: 10 121
  • Tất cả: 2511924