Phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ tài chính cho DNNVV theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).

Nhằm kịp thời thông tin các nội dung hỗ trợ tài chính đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến nội dung Công văn số 147/QDNNVVV-NVCV ngày 26/7/2021 của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nắm biết để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ của Quỹ Phát triển DNNVV.

Đính kèm Công văn số 147/QDNNVV-NVCVngày 26/7/2021 của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1273
  • Trong tuần: 10 121
  • Tất cả: 2511924