Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6/2020

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 25 DN gồm: 20 Công ty TNHH 1TV, 03 Công ty TNHH 2TV trở lên, 01 DNTN, 01 Công ty CP; 12 đơn vị trực thuộc (06 chi nhánh, 06 địa điểm); với tổng vốn đăng ký là: 74 tỷ đồng, số lao động đăng ký 181 người. Nâng tổng số từ đầu năm 173 DN, gồm: 127 Công ty TNHH 1TV, 15 Công ty TNHH 2TV trở lên, 16 Công ty CP, 15 DNTN; 133 đơn vị trực thuộc (36 chi nhánh, 97 địa điểm); với tổng vốn đăng ký là: 1.833 tỷ đồng, số lao động đăng ký 2.847 người.[1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 95 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 64 tỷ đồng. Nâng tổng số từ đầu năm là 749 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 550 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 04 doanh nghiệp, 04 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số 38 doanh nghiệp, 41 đơn vị trực thuộc

d) Cảnh báo/vi phạm/thu hồi: 0 doanh nghiệp. Nâng tổng số 28 doanh nghiệp.

e) Tạm ngừng hoạt động: 06 DN, 17 đơn vị trực thuộc; hoạt động trở lại  0DN. Nâng tổng số 48 DN, 50 đơn vị trực thuộc; hoạt động trở lại 13 DN, 01 đơn vị trực thuộc.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, tháng 6/2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 06 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể giảm 01 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 03 doanh nghiệp; doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh qua vốn bổ sung thêm là 64 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm: số đăng ký mới tăng 4 doanh nghiệp; số giải thể giảm 1; số tạm ngừng tăng 12 doanh nghiệp.

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, có 36 trường hợp đăng ký qua mạng. Nâng tổng số từ đầu năm là 256 trường hợp.

 

* Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2020

6 tháng đầu năm (đến 03/6/2020)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

160

63

39,38

2

2

Huyện Châu Thành

85

33

38,82

1

3

Huyện Trà Cú

45

9

20,00

 

4

Huyện Càng Long

50

19

38,00

1

5

Huyện Tiểu Cần

50

9

18,00

 

6

Thị Xã Duyên Hải

100

12

12,00

1

7

Huyện Cầu Ngang

30

16

53,33

 

8

Huyện Duyên Hải

30

5

16,67

1

9

Huyện Cầu Kè

50

7

14,00

1

Tổng

600

173

28,83

28,83[1] Đến nay có 2.664 doanh nghiệp, vốn 33.498 tỷ đồng, 97. 013 lao động (trong đó có 2.229 doanh nghiệp đang hoạt động và 38 doanh nghiệp FDI). 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1107
  • Trong tuần: 9 955
  • Tất cả: 2511758