Tình hình đăng ký kinh doanh quý I/2020

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 95 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 1.396 tỷ đồng, tăng 465% so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 1542 người, giảm 25% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 14,7 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 305 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 19 doanh nghiệp, giảm 5 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 34 doanh nghiệp, tăng 10 doanh nghiệp so với cùng kỳ

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 11 doanh nghiệp, giảm 3 so với cùng kỳ.

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, có 152 trường hợp đăng ký qua mạng.

 

2. Chia theo địa bàn

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

32

2

Huyện Châu Thành

21

3

Huyện Tiểu Cần

6

4

Huyện Càng Long

10

5

Thị Xã Duyên Hải

7

6

Huyện Duyên Hải

5

7

Huyện Cầu Kè

4

8

Huyện Cầu Ngang

7

9

Trà Cú

3

 


3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Khai khoáng

1

Công nghiệp chế biến, chế tạo

11

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

30

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

3

Xây dựng

21

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

5

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

11

Vận tải kho bãi

4

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

2

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

3

Kinh doanh bất động sản

3

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

1

 

4. Chia theo loại hình doanh nghiệp

TT

Loại hình

Số DN

1

Công ty TNHH 1TV

68

2

Công ty TNHH 2TV trở lên

5

3

Công ty Cổ phần

13

4

Doanh nghiệp tư nhân

9

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1273
  • Trong tuần: 10 121
  • Tất cả: 2511924