Tình hình đăng ký kinh doanh Quý I/2021

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 96 doanh nghiệp, tăng 2 % so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 3.920 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 1.406 người, giảm 9% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 40,8 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.789 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 31 doanh nghiệp, tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 41 doanh nghiệp, tăng 4 doanh nghiệp so với cùng kỳ

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 1 doanh nghiệp, tương đương với cùng kỳ.

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, có trên 49% trường hợp đăng ký qua mạng.

 

2. Chia theo địa bàn

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

27

2

Huyện Châu Thành

15

3

Huyện Trà Cú

7

4

Huyện Càng Long

12

5

Huyện Tiểu Cần

12

6

Thị Xã Duyên Hải

9

7

Huyện Cầu Ngang

4

8

Huyện Duyên Hải

2

9

Huyện Cầu Kè

8

 

3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính 

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Công nghiệp chế biến, chế tạo

15

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

33

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

4

Xây dựng

12

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

6

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

6

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

1

Giáo dục và đào tạo

6

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

3

Khai khoáng

1

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

1

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

3

Vận tải kho bãi

5

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1153
  • Trong tuần: 10 001
  • Tất cả: 2511804