Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 02/2020

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 27 doanh nghiệp, tăng 37% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 68,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 101 người, tăng 71% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 2,5 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 23 tỷ đồng.

 

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 2 doanh nghiệp, giảm 3 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 2 doanh nghiệp, giảm 1 doanh nghiệp so với cùng kỳ

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 3 doanh nghiệp, tăng 1 so với cùng kỳ.

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, có 40 trường hợp đăng ký qua mạng.

2. Chia theo địa bàn

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

11

2

Huyện Châu Thành

3

3

Huyện Tiểu Cần

3

4

Huyện Càng Long

4

5

Thị Xã Duyên Hải

1

6

Huyện Duyên Hải

1

7

Huyện Cầu Kè

1

8

Huyện Cầu Ngang

1

9

Trà Cú

2

 


3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Công nghiệp chế biến, chế tạo

4

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

8

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

1

Xây dựng

6

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

1

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

4

Vận tải kho bãi

1

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

2

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1214
  • Trong tuần: 10 062
  • Tất cả: 2511865