Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 10/2020

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 43 doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 107 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 309 người, tăng 64% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 2,5 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 57 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 6 doanh nghiệp, tăng 4 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 4 doanh nghiệp, tương đương so với cùng kỳ

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn đạt trên 81% hồ sơ đăng ký.

2. Chia theo địa bàn

 

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

18

2

Huyện Châu Thành

6

3

Huyện Tiểu Cần

0

4

Huyện Càng Long

6

5

Thị Xã Duyên Hải

3

6

Huyện Duyên Hải

2

7

Huyện Cầu Kè

2

8

Huyện Cầu Ngang

5

9

Trà Cú

1

 

3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính 

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Công nghiệp chế biến, chế tạo

5

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

14

Xây dựng

6

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

4

Giáo dục và đào tạo

6

Thông tin và truyền thông

1

Kinh doanh bất động sản

1

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

1

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

4

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

1

4. Chia theo loại hình doanh nghiệp

TT

Loại hình

Số doanh nghiệp

1

Công ty TNHH 1TV

32

2

Công ty TNHH 2TV trở lên

4

3

Công ty cổ phần

2

4

DNTN

5

Loại hình Công ty TNHH 1TV được nhiều người thành lập lựa chọn nhất, chiếm trên 74% số lượng doanh nghiệp./.

 


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1273
  • Trong tuần: 10 121
  • Tất cả: 2511924