Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 10 /2021

1. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 10     

a) Cấp đăng ký kinh doanh 31 DN gồm: 19 Công ty TNHH 1TV, 02 Công ty TNHH 2TV trở lên; 01 Công ty cổ phần; 09 DNTN; 08 đơn vị trực thuộc ( 02 Chi nhánh, 06 địa điểm, 0 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 103 tỷ đồng, số lao động đăng ký 294 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 44 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 94 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 07 doanh nghiệp, 19 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 03 DN, 02 đơn vị trực thuộc.

e) Hoạt động trở lại: 0 doanh nghiệp.

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, tháng 10 năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 12 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 02 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 02 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại không tăng, không giảm so với cùng kỳ tháng 10 năm 2020. Tình hình đăng ký qua mạng đạt tỷ lệ 68,84% giảm 12,16% so với cùng kỳ tháng 10 năm 2020 (81%). Nâng tổng số đăng đăng ký qua mạng từ đầu năm đến nay đạt tỷ lệ trên 54,55%.

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

Tổng số

31

1

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

16

2

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

2

3

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

4

Kinh doanh bất động sản

1

5

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

 

6

Thông tin và truyền thông

 

7

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

 

8

Hoạt động dịch vụ khác

1

9

Công nghiệp chế biến, chế tạo

7

10

Khai khoáng

 

11

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

 

12

Xây dựng

3

13

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

 

14

Giáo dục và đào tạo

1

15

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

 

16

Vận tải kho bãi

 

17

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

 

* Chia theo vốn đăng ký

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Từ 0 đến dưới 3 tỷ đồng

28

23

187

Từ 3 đến 50 tỷ đồng

02

10

7

Từ 50 đến 100 tỷ đồng

01

70

100

Trên 100 tỷ đồng

0

0

0

2. Kết quả đăng ký kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021  

a) Cấp đăng ký kinh doanh 295 DN gồm (tính từ ngày 15/12/2020 đến 13/10/2021): 217 Công ty TNHH 1TV, 34 Công ty TNHH 2TV trở lên, 20 Công ty CP, 24 DNTN; 174 đơn vị trực thuộc (36 chi nhánh, 132 địa điểm, 06 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 4.542 tỷ đồng, số lao động đăng ký 3.600 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 527 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 3.3051 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 68 doanh nghiệp, 75 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 67 doanh nghiệp và 88 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 06 doanh nghiệp.

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, 10 tháng năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 63 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 03 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 02 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở giảm 09 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng đạt tỷ lệ 54,55% tăng 13,55% so với cùng kỳ 10 tháng 2020 (41%).

* Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

 

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2021

Đến tháng 10

(tính từ ngày 15/12/2020 đến 13/10/2021)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

69

46.00

5

2

Huyện Châu Thành

70

52

74.28

2

3

Huyện Trà Cú

30

25

83.33

2

4

Huyện Càng Long

50

30

60.00

1

5

Huyện Tiểu Cần

40

25

62.50

1

6

Thị Xã Duyên Hải

70

25

35.71

1

7

Huyện Cầu Ngang

35

22

62.85

 

8

Huyện Duyên Hải

20

12

60.00

2

9

Huyện Cầu Kè

35

35

100

10

Tổng

500

295

59,00

24

3. Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết 118/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đổi mới Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghi quyết số 02/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 về chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ tiền công bố thông tin: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2021 hỗ trợ cho 87 doanh nghiệp với số tiền là 8.700.000 đồng.

- Hỗ trợ tiền khắc dấu của doanh nghiệp: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2021 hỗ trợ cho 176 doanh nghiệp với số tiên là 60.900.000 đồng.

- Về hỗ trợ gói dịch vụ Kê khai thuế, nộp thuế điện tử (03 năm): Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2021 hỗ trợ cho 224 doanh nghiệp với số tiên là 686.135.000 đồng./.[1] Đến nay có 3.214 doanh nghiệp, vốn đăng ký 46.937, số lao động 95.189 (trong đó có 2.785 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 42.646 tỷ đồng, 88.185 lao động (trong đó có 43 doanh nghiệp FDI). 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1260
  • Trong tuần: 10 108
  • Tất cả: 2511911