Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2022

1. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 10

Cấp đăng ký kinh doanh 55 DN gồm: 45 Công ty TNHH 1TV, 05 Công ty TNHH 2TV trở lên, 03 DNTN, 02 Công ty CP; 25 đơn vị trực thuộc (21 địa điểm, 03 chi nhánh, 01 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 365 tỷ đồng, số lao động đăng ký 1.615 người. Nâng tổng số từ đầu năm 418 DN gồm (tính từ ngày 16/12/2021 đến 12/10/2022): 286 Công ty TNHH 1TV, 60 Công ty TNHH 2TV trở lên, 40 DNTN, 31 Công ty CP; 255 đơn vị trực thuộc (203 địa điểm, 42 chi nhánh, 10 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 5.313 tỷ đồng, số lao động đăng ký 9.237 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 76 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 8 tỷ đồng. Nâng tổng số từ đầu năm 974 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 4.464 tỷ đồng.  

c) Giải thể xóa tên: 10 doanh nghiệp, 10 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số từ đầu năm 118 doanh nghiệp, 107 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 05 DN, 04 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số từ đầu năm là 112 doanh nghiệp và 135 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 05 DN. Nâng tổng số từ đầu năm là 70 doanh nghiệp.

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, tháng 10 năm 2021 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 24 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 03 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 02 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 05 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ trên 86,80% tăng 17,96% so với cùng kỳ năm 2021.

Nâng tổng số tỷ lệ đăng ký qua mạng từ đầu năm là đạt trên 66,08% tăng 11,53% so với cùng kỳ 10 tháng đầu năm 2021. Tỷ trọng vốn bình quân trên doanh nghiệp là 12,71 tỷ đồng.

 * Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2022

06 Tháng

(tính từ ngày 16/12/2021 đến 12/10/2022)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

144

96,00

9

2

Huyện Càng Long

50

30

60,00

3

3

Huyện Châu Thành

70

53

75,71

4

4

Huyện Cầu Kè

35

36

100

6

5

Huyện Tiểu Cần

40

25

62,50

3

6

Huyện Cầu Ngang

35

28

80,00

1

7

Huyện Trà Cú

30

39

100

1

8

Huyện Duyên Hải

20

18

90,00

1

9

Thị Xã Duyên Hải

70

45

64,28

1

500

418

83,60

33

 

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

Số lượng

lao động

 

Tổng số

55

1620

1

Giáo dục và đào tạo

6

18

2

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

1

5

3

Công nghiệp chế biến, chế tạo

10

1392

4

Thông tin và truyền thông

5

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

7

39

6

Xây dựng

12

67

7

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

3

35

8

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

6

32

9

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

1

5

10

Vận tải kho bãi

3

9

11

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

12

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1

5

13

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

14

Kinh doanh bất động sản

15

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

5

13

16

Hoạt động dịch vụ khác

17

Khai khoáng

 

* Chia theo vốn đăng ký

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Công TNHH 1TV

286

2.811

4.893

Công ty TNHH 2TV

60

316

617

Công ty Cổ phần

31

2.138

3.327

DNTN

41

47

400

Công ty Hợp danh

0

0

0

 

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Từ 0 đến dưới 3 tỷ đồng

307

366

2.492

Từ 3 đến 50 tỷ đồng

96

1.028

2.188

Từ 50 đến 100 tỷ đồng

6

514

1.198

Trên 100 tỷ đồng

9

3.406

3.359[1] Đến nay có 3.559 doanh nghiệp, vốn 56.447 tỷ đồng, 83.255 lao động, động (hiện có 3.026 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 51.069 tỷ đồng, 73.124 lao động), trong đó có 44 doanh nghiệp FDI. 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1260
  • Trong tuần: 10 108
  • Tất cả: 2511911