Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 11/2021

1. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 11     

a) Cấp đăng ký kinh doanh 38 DN gồm: 21 Công ty TNHH 1TV, 08 Công ty TNHH 2TV trở lên; 06 Công ty cổ phần; 03 DNTN; 17 đơn vị trực thuộc ( 04 Chi nhánh, 12 địa điểm, 01 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 1.132 tỷ đồng, số lao động đăng ký 582 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 41 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 80 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 06 doanh nghiệp, 03 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 02 DN, 01 đơn vị trực thuộc.

e) Hoạt động trở lại: 01 doanh nghiệp.

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, tháng 11 năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 24 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng không tăng, không giảm so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 01 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại không tăng, không giảm so với cùng kỳ tháng 11 năm 2020. Tình hình đăng ký qua mạng đạt tỷ lệ 49,67% giảm 41,33% so với cùng kỳ tháng 11 năm 2020 (91%). Nâng tổng số đăng đăng ký qua mạng từ đầu năm đến nay đạt tỷ lệ trên 54,09%.

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

Tổng số

38

1

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

 

2

Thông tin và truyền thông

1

3

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

3

4

Hoạt động dịch vụ khác

1

5

Xây dựng

8

6

Khai khoáng

 

7

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

7

8

Kinh doanh bất động sản

1

9

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

 

10

Công nghiệp chế biến, chế tạo

7

11

Vận tải kho bãi

3

12

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

 

13

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

5

14

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

 

15

Giáo dục và đào tạo

2

16

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

17

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

 

* Chia theo vốn đăng ký

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Từ 0 đến dưới 3 tỷ đồng

28

39

365

Từ 3 đến 50 tỷ đồng

09

154

212

Từ 50 đến 100 tỷ đồng

0

0

 

Trên 100 tỷ đồng

01

939

05

 

2. Kết quả đăng ký kinh doanh 11 tháng đầu năm 2021

a) Cấp đăng ký kinh doanh 333 DN gồm (tính từ ngày 15/12/2020 đến 12/11/2021): 238 Công ty TNHH 1TV, 42 Công ty TNHH 2TV trở lên, 26 Công ty CP, 27 DNTN; 191 đơn vị trực thuộc (40 chi nhánh, 144 địa điểm, 07 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 5.674 tỷ đồng, số lao động đăng ký 4.182 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 568 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 3.385 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 74 doanh nghiệp, 78 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 69 doanh nghiệp và 89 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 07 doanh nghiệp.

- So với cùng kỳ, 11 tháng năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 87 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 03 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 06 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở giảm 09 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng đạt tỷ lệ 54,09% tăng 4,09% so với cùng kỳ 11 tháng 2020 (50%).

* Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2021

Đến tháng 10

(tính từ ngày 15/12/2020 đến 12/11/2021)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

86

57,33

5

2

Huyện Càng Long

50

32

64,00

1

3

Huyện Châu Thành

70

59

84,28

2

4

Huyện Cầu Kè

35

38

100

11

5

Huyện Tiểu Cần

40

28

70,00

1

6

Huyện Cầu Ngang

35

22

62,84

 

7

Huyện Trà Cú

30

27

90,00

2

8

Huyện Duyên Hải

20

14

70,00

2

9

Thị Xã Duyên Hải

70

27

38,57

1

Tổng

500

333

66,60

25

3. Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết 118/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đổi mới Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghi quyết số 02/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 về chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ tiền công bố thông tin: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021 hỗ trợ cho 97 doanh nghiệp với số tiền là 9.700.000 đồng.

- Hỗ trợ tiền khắc dấu của doanh nghiệp: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021 hỗ trợ cho 97 doanh nghiệp với số tiên là 57.525.000 đồng.

- Về hỗ trợ gói dịch vụ Kê khai thuế, nộp thuế điện tử (03 năm): Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021 hỗ trợ cho 237 doanh nghiệp với số tiền là 725.999.000 đồng./.[1] Đến nay có 3.248 doanh nghiệp, vốn đăng ký 48.135, số lao động 95.737 (trong đó có 2.803 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 43.776 tỷ đồng, 88.415 lao động (trong đó có 43 doanh nghiệp FDI). 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1214
  • Trong tuần: 10 062
  • Tất cả: 2511865