Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 2/2022

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 24 DN gồm: 15 Công ty TNHH 1TV, 06 Công ty TNHH 2TV trở lên, 01 DNTN, 02 Công ty CP; 12 đơn vị trực thuộc (06 địa điểm, 05 chi nhánh, 01 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 109 tỷ đồng, số lao động đăng ký 1.118 người. Nâng tổng số từ đầu năm 61 DN gồm (tính từ ngày 16/12/2021 đến 13/02/2022): 38 Công ty TNHH 1TV, 14 Công ty TNHH 2TV trở lên, 04 DNTN, 05 Công ty CP; 25 đơn vị trực thuộc (14 địa điểm, 10 chi nhánh, 01 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 516 tỷ đồng, số lao động đăng ký 1.799 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 47 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 35 tỷ đồng. Nâng tổng số từ đầu năm 156 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 52 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 06 doanh nghiệp, 06 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số từ đầu năm 25 doanh nghiệp, 30 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 07 DN, 01 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số từ đầu năm là 57 doanh nghiệp và 107 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 01 DN. Nâng tổng số từ đầu năm là 03 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, tháng 02/2021 số lượng doanh nghiệp thành lập mới không tăng, không giảm; Số doanh nghiệp giải thể tăng 02 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 03 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ trên 60% hồ sơ tăng 31% so với cùng kỳ. Nâng tỷ lệ thành lập qua mạng từ đầu năm là 54,76%.

 * Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2022

Tháng 02

(tính từ ngày 16/12/2021 đến 13/02/2022)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

23

15,33

 

2

Huyện Càng Long

50

3

6,00

 

3

Huyện Châu Thành

70

8

11,42

1

4

Huyện Cầu Kè

35

4

11,42

 

5

Huyện Tiểu Cần

40

1

2,50

 

6

Huyện Cầu Ngang

35

4

11,42

1

7

Huyện Trà Cú

30

12

40,00

 

8

Huyện Duyên Hải

20

3

15,00

 

9

Thị Xã Duyên Hải

70

3

4,28

 

Tổng

500

61

12,20

2

 

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

 

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng

doanh nghiệp

 

Tổng số

24

1

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1

2

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

2

3

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

 

4

Xây dựng

7

5

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

 

6

Khai khoáng

 

7

Kinh doanh bất động sản

 

8

Giáo dục và đào tạo

2

9

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

10

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

 

11

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

7

12

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

1

13

Công nghiệp chế biến, chế tạo

4

14

Hoạt động dịch vụ khác

 

15

Thông tin và truyền thông

 

16

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

 

17

Vận tải kho bãi

 

* Chia theo vốn đăng ký

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Công TNHH 1TV

15

96

1.067

Công ty TNHH 2TV

06

10

28

Công ty Cổ phần

02

1

20

DNTN

01

2

03

Công ty Hợp danh

0

0

0

 

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Từ 0 đến dưới 3 tỷ đồng

17

19

87

Từ 3 đến 50 tỷ đồng

07

90

1.031

Từ 50 đến 100 tỷ đồng

0

0

0

Trên 100 tỷ đồng

0

0

0[1] Đến nay có 3.317 doanh nghiệp, vốn 48.797 tỷ đồng, 97.152 lao động (hiện có 2.848 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 44.263 tỷ đồng, 89.605 lao động) trong đó có 44 doanh nghiệp FDI. 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1127
  • Trong tuần: 9 975
  • Tất cả: 2511778