Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 3 và Quý I năm 2022

1. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 3     

Cấp đăng ký kinh doanh 52 DN gồm: 37 Công ty TNHH 1TV, 07 Công ty TNHH 2TV trở lên, 03 DNTN, 05 Công ty CP; 24 đơn vị trực thuộc (16 địa điểm, 06 chi nhánh, 02 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 1.109 tỷ đồng, số lao động đăng ký 533 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 63 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 2.840 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 05 doanh nghiệp, 14 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 04 DN, 05 đơn vị trực thuộc.

e) Hoạt động trở lại: 02 DN.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, tháng 03/2021 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 15 dianh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể giảm 05 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 02 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ trên 60,59% hồ sơ tăng 16,59% so với cùng kỳ.

2. Kết quả đăng ký kinh doanh Quý I năm 2022     

Cấp đăng ký kinh doanh 113 DN gồm: (tính từ ngày 16/12/2021 đến 10/03/2022): 76 Công ty TNHH 1TV, 20 Công ty TNHH 2TV trở lên, 07 DNTN, 10 Công ty CP; 49 đơn vị trực thuộc (30 địa điểm, 16 chi nhánh, 03 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 1.626 tỷ đồng, số lao động đăng ký 2.332 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 282 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 2.892 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 30 doanh nghiệp, 44 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 61 doanh nghiệp và 112 đơn vị trực thuộc.

e) Hoạt động trở lại: 05 doanh nghiệp.

* Nhận xét

So với cùng kỳ, Quý I/2021 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17 dianh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể giảm 01 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 20 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 04 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ trên 55,08% hồ sơ tăng 6,08% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng vốn bình quân trên doanh nghiệp là 14,38 tỷ đồng.

 * Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2022

Tháng 3

(tính từ ngày 16/12/2021 đến 10/03/2022)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

40

26,66

1

2

Huyện Càng Long

50

4

8,00

1

3

Huyện Châu Thành

70

18

25,71

1

4

Huyện Cầu Kè

35

9

25,71

2

5

Huyện Tiểu Cần

40

4

10,00

1

6

Huyện Cầu Ngang

35

6

17,14

1

7

Huyện Trà Cú

30

16

53,33

0

8

Huyện Duyên Hải

20

6

30,00

1

9

Thị Xã Duyên Hải

70

10

14,28

0

Tổng

500

113

22,60

8

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

Tổng số

113

1

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1

2

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

28

3

Vận tải kho bãi

5

4

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

 

5

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

4

6

Công nghiệp chế biến, chế tạo

18

7

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

9

8

Xây dựng

30

9

Giáo dục và đào tạo

5

10

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

2

11

Kinh doanh bất động sản

3

12

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

4

13

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

2

14

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

2

15

Khai khoáng

 

16

Hoạt động dịch vụ khác

 

17

Thông tin và truyền thông

 

* Chia theo vốn đăng ký

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Công TNHH 1TV

76

1.119

1.822

Công ty TNHH 2TV

20

205

224

Công ty Cổ phần

10

290

105

DNTN

07

12

181

Công ty Hợp danh

0

0

0

 

Doanh nghiệp chia theo vốn đăng ký

Số lượng doanh nghiệp

Tổng số vốn/tỷ đồng

Tổng số lao động/người

Từ 0 đến dưới 3 tỷ đồng

78

93

617

Từ 3 đến 50 tỷ đồng

31

345

1.570

Từ 50 đến 100 tỷ đồng

02

100

125

Trên 100 tỷ đồng

02

988

20[1] Đến nay có 3.364 doanh nghiệp, vốn 52.743 tỷ đồng, 97.636 lao động (hiện có 2.899 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 48.219 tỷ đồng, 90.001 lao động) trong đó có 44 doanh nghiệp FDI. 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1245
  • Trong tuần: 10 093
  • Tất cả: 2511896