Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 4/2021

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 51 doanh nghiệp, tăng 64,5% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 261 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 1.013 người, tăng 10,95% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 5,1 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 125 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 5 doanh nghiệp, giảm 2 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 6 doanh nghiệp, không tăng, giảm so với cùng kỳ

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 0 doanh nghiệp, ít hơn 02 so cùng kỳ.

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ trên 49% hồ sơ.

2. Chia theo địa bàn

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

8

2

Huyện Châu Thành

12

3

Huyện Tiểu Cần

3

4

Huyện Càng Long

2

5

Thị Xã Duyên Hải

8

6

Huyện Duyên Hải

1

7

Huyện Cầu Kè

7

8

Huyện Cầu Ngang

5

9

Trà Cú

5

3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính 

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

1

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

10

Xây dựng

7

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

2

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

1

Vận tải kho bãi

4

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

1

Giáo dục và đào tạo

12

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

1

Công nghiệp chế biến, chế tạo

10

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

1

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1198
  • Trong tuần: 10 046
  • Tất cả: 2511849