Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 5/2020

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 22 doanh nghiệp, giảm 39% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 168 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 211 người, giảm 33% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 7,6 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 09 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 8 doanh nghiệp, tăng 3 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 3 doanh nghiệp, giảm 02 doanh nghiệp so với cùng kỳ

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, có 33 trường hợp đăng ký qua mạng.

2. Chia theo địa bàn

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

10

2

Huyện Châu Thành

4

3

Huyện Tiểu Cần

1

4

Huyện Càng Long

2

5

Thị Xã Duyên Hải

0

6

Huyện Duyên Hải

0

7

Huyện Cầu Kè

0

8

Huyện Cầu Ngang

2

9

Trà Cú

3

 


3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Công nghiệp chế biến, chế tạo

3

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

8

Xây dựng

4

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

3

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

1

Thông tin và truyền thông

2

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

1


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1153
  • Trong tuần: 10 001
  • Tất cả: 2511804