Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 7/2021

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

a) Cấp đăng ký kinh doanh 32 DN gồm: 24 Công ty TNHH 1TV, 02 Công ty TNHH 2TV trở lên; 05 Công ty cổ phần; 01 DNTN; 21 đơn vị trực thuộc ( 07 Chi nhánh, 13 địa điểm, 01 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 71 tỷ đồng, số lao động đăng ký 168 người. Nâng tổng số từ đầu năm 238 DN gồm (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/7/2021): 176 Công ty TNHH 1TV, 29 Công ty TNHH 2TV trở lên, 19 Công ty CP, 14 DNTN; 150 đơn vị trực thuộc (33 chi nhánh, 112 địa điểm, 05 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 4.495 tỷ đồng, số lao động đăng ký 3.406 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 45 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 28 tỷ đồng. Nâng tổng số từ đầu năm 447 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 2.467 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 09 doanh nghiệp, 15 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số từ đầu năm 58 doanh nghiệp, 54 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 07 DN, 04 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số từ đầu năm là 60 doanh nghiệp và 85 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 0 doanh nghiệp. Nâng tổng số từ đầu năm 03 doanh nghiệp.

* Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

 

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2021

Đến tháng 06

(tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/7/2021)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

60

40

5

2

Huyện Châu Thành

70

41

58.571

2

3

Huyện Trà Cú

30

16

53.333

2

4

Huyện Càng Long

50

23

46

1

5

Huyện Tiểu Cần

40

21

52.5

1

6

Thị Xã Duyên Hải

70

24

34.286

1

7

Huyện Cầu Ngang

35

18

51.429

 

8

Huyện Duyên Hải

20

10

50

1

9

Huyện Cầu Kè

35

25

71.429

7

Tổng

500

238

47,6

20

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

 

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng

doanh nghiệp

 

Tổng số

32

1

Xây dựng

9

2

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

 

3

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

 

4

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

4

5

Kinh doanh bất động sản

 

6

Khai khoáng

 

7

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

1

8

Công nghiệp chế biến, chế tạo

3

9

Vận tải kho bãi

2

10

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

 

11

Giáo dục và đào tạo

2

12

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

1

13

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

9

14

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

1

15

Hoạt động dịch vụ khác

 

16

Thông tin và truyền thông

 

17

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

 

Ngành nghề kinh doanh tiếp tục được doanh nghiệp lựa chọn trong đó ngành xây dựng (chiếm 28%) và bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 28%) cao hơn so với các ngành nghề khác. Các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 và không được doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn nhất là ngành Dịch vụ ăn uống; nghệ thuật, vui chơi giải trí, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; thông tin và truyền thông và kinh doanh bất động sản.

* Chia theo vốn đăng ký

Vốn

Số doanh nghiệp

Từ 0 đến dưới 5 tỷ đồng

30

Từ 5 đến 10 tỷ đồng

02

Từ 10 đến 50 tỷ đồng

0

Trên 50 tỷ đồng

0

* Chia theo số lao động đăng ký

Vốn

Số doanh nghiệp

Từ 0 đến dưới 10 người

30

Từ 10 đến 50 người

02

Từ 50 đến dưới 100 người

0

Trên 100 người

0

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, tháng 7 năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 11 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 01 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 02 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng đạt tỷ lệ 58,54% giảm 5,46% so với cùng kỳ tháng 7 cùng kỳ năm 2020 (64%). Nâng tổng số từ đầu năm là đạt tỷ lệ trên 51,40%.

- So với cùng kỳ, 7 tháng đầu năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 09 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 16 doanh nghiệp); số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 08 doanh nghiệp). Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 51,40 % tăng 22,4% so với 7 tháng cùng kỳ năm 2020 (29%). Tình hình thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2021 là 238 doanh nghiệp đạt đạt 47,6% (238/500) so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.[1] Đến nay có 3.170 doanh nghiệp, vốn đăng ký 46.101, số lao động 95.129 (trong đó có 2.740 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 41.769 tỷ đồng, 87.850 lao động (trong đó có 43 doanh nghiệp FDI). 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1273
  • Trong tuần: 10 121
  • Tất cả: 2511924