Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 7

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 56 doanh nghiệp, tăng 33% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 716 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 409 người, giảm 33% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 13,2 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 24 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 4 doanh nghiệp, giảm 6 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 4 doanh nghiệp, giảm 3 doanh nghiệp so với cùng kỳ

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn đạt trê 64% hồ sơ đăng ký.

2. Chia theo địa bàn

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

12

2

Huyện Châu Thành

6

3

Huyện Tiểu Cần

3

4

Huyện Càng Long

15

5

Thị Xã Duyên Hải

8

6

Huyện Duyên Hải

5

7

Huyện Cầu Kè

1

8

Huyện Cầu Ngang

3

9

Trà Cú

3

3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính 

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Công nghiệp chế biến, chế tạo

9

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

19

Xây dựng

8

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

5

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

1

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

1

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

4

Kinh doanh bất động sản

3

Giáo dục và đào tạo

4

Vận tải kho bãi

2

4. Chia theo loại hình doanh nghiệp

TT

Loại hình

Số doanh nghiệp

1

Công ty TNHH 1TV

41

2

Công ty TNHH 2TV trở lên

7

3

Công ty cổ phần

6

4

DNTN

2

 

Loại hình Công ty TNHH 1TV được nhiều người thành lập lựa chọn nhất, chiếm trên 72% số lượng doanh nghiệp./.

 

Hoàng Đệ

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1179
  • Trong tuần: 10 027
  • Tất cả: 2511830