Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 8/2020

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 52 doanh nghiệp, tăng 19% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 207 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 453 người, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 4 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 122 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 8 doanh nghiệp, giảm 5 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 5 doanh nghiệp, tăng 2 doanh nghiệp so với cùng kỳ

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn đạt trên 55% hồ sơ đăng ký.

2. Chia theo địa bàn

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

15

2

Huyện Châu Thành

11

3

Huyện Tiểu Cần

2

4

Huyện Càng Long

4

5

Thị Xã Duyên Hải

7

6

Huyện Duyên Hải

5

7

Huyện Cầu Kè

1

8

Huyện Cầu Ngang

2

9

Trà Cú

5

 


3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Công nghiệp chế biến, chế tạo

7

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

17

Xây dựng

6

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

7

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

3

Giáo dục và đào tạo

2

Vận tải kho bãi

1

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

2

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

2

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

4

Thông tin và truyền thông

1

4. Chia theo loại hình doanh nghiệp

TT

Loại hình

Số doanh nghiệp

1

Công ty TNHH 1TV

36

2

Công ty TNHH 2TV trở lên

7

3

Công ty cổ phần

4

4

DNTN

5

Loại hình Công ty TNHH 1TV được nhiều người thành lập lựa chọn nhất, chiếm trên 69% số lượng doanh nghiệp./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1199
  • Trong tuần: 10 047
  • Tất cả: 2511850