Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 9/2020

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 34 doanh nghiệp, tương đương với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 503 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 675 người, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 14,8 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 36 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 9 doanh nghiệp, tăng 5 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 2 doanh nghiệp, giảm 3 doanh nghiệp so với cùng kỳ

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn đạt trên 74,4% hồ sơ đăng ký.

2. Chia theo địa bàn

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

5

2

Huyện Châu Thành

7

3

Huyện Tiểu Cần

1

4

Huyện Càng Long

6

5

Thị Xã Duyên Hải

1

6

Huyện Duyên Hải

2

7

Huyện Cầu Kè

5

8

Huyện Cầu Ngang

4

9

Trà Cú

3

3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính 

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Công nghiệp chế biến, chế tạo

5

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

11

Xây dựng

3

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

3

Giáo dục và đào tạo

2

Vận tải kho bãi

1

Kinh doanh bất động sản

1

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

3

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

4

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

1


4. Chia theo loại hình doanh nghiệp

TT

Loại hình

Số doanh nghiệp

1

Công ty TNHH 1TV

22

2

Công ty TNHH 2TV trở lên

4

3

Công ty cổ phần

5

4

DNTN

3

Loại hình Công ty TNHH 1TV được nhiều người thành lập lựa chọn nhất, chiếm trên 64% số lượng doanh nghiệp./.

 

Nguyễn Hoàng Đệ


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1199
  • Trong tuần: 10 047
  • Tất cả: 2511850