Tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRÊN MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC

1. Tài chính – ngân hàng

Tổng thu ngân sách 9.188 tỷ đồng, đạt 84,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 2.506 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán, thấp hơn cùng kỳ 1,9%, có 8/17 khoản thu đạt trên 50% dự toán. Tổng chi ngân sách 5.110 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Qua rà soát, có 2.130 người nộp thuế đủ điều kiện được gia hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền trên 39 tỷ đồng, đến nay có 268 người nộp thuế xin gia hạn, tổng số tiền đề nghị gia hạn nộp trên 24 tỷ đồng.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, uớc đến tháng 6/2020 tổng nguồn vốn hoạt động của các TCTD tăng 2,5%, tổng dư nợ cho vay tăng 2,7% so với cuối năm 2019.

2. Về tăng trưởng kinh tế (GRDP):

GRDP tăng trưởng 3,35%, trong đó: khu vực I tăng trưởng âm 12,76%, khu vực II tăng 19,03%, khu vực III tăng 0,57%, dù tăng trưởng thấp nhưng mức tăng của tỉnh vẫn đứng thứ 02/13 tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (sau Đồng Tháp – tăng trưởng 3,41%), 05/13 tỉnh trong khu vực tăng trưởng âm.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 10.378 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch, giảm 11,6% so với cùng kỳ.

- Cây lúa: Gieo sạ 127.720 ha, đạt 57,2% kế hoạch, diện tích thu hoạch 46.133ha, sản lượng 223.041 tấn (sản lượng lúa giảm hơn một nửa so với cùng kỳ), năng suất trung bình 4,83 tấn/ha.

- Diện tích gieo trồng cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác đạt 31.632 ha, đạt 57,5% kế hoạch; tổng diện tích gieo trồng mía giảm 43,7% so với cùng kỳ.

- Dịch tả lợn Châu Phi và lở mồm long móng được khống chế, tiêu hủy hơn 7.000 con gia cầm bị cúm AH5N1;3.096 hộ nuôi lợn tái đàn, số lượng 52.531 con.

- Công tác thủy lợi nội đồng thực hiện đạt 89,2% kế hoạch; hạn, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng gây thiệt hại 21.518 ha lúa, hơn 87 ha cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày, hơn 276ha cây ăn trái.

- Rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới huyện Càng Long, thành phố Trà Vinh đã đủ điều kiện công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; công nhận xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

- Nâng cấp, mở rộng các tuyến ống cấp nước cho các hộ gặp khó khăn về nước sinh hoạt mùa khô đạt 80% khối lượng; đến nay tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nuớc hợp vệ sinh đạt 98,7% (trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 67,5%).

- Hoàn thành vệ sinh phòng cháy rừng đạt 100% kế hoạch; xảy ra sạt lở, xâm thực vào đất liền 10-15m làm thiệt hại 38,77 ha rừng tại các xã Long Hòa, Hòa Minh, Vinh Kim và Mỹ Long Bắc.

- Tổng diện tích nuôi thủy sản 42.274ha, đạt 79,3% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 0,1% (37ha). Tổng sản lượng thủy hải sản 89.177 tấn, đạt 38,3% kế hoạch, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

4. Về sản xuất công nghiệp

- Giá trị sản xuất công nghiệp 19.125,4 tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, tăng 11,8% so cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,9%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước nóng, hơi nước tăng 30%, công nghiệp khai khoáng tăng trở lại sau 2 năm sụt giảm liên tục; công nghiệp chế biến, chế tạo thấp hơn cùng kỳ 8,6%.

- Theo dõi, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục triển khai các dự án điện gió; Đưa vào vận hành phát điện thương mại (ngày 29/4/2020) Nhà máy 3 mở rộng công suất 688 MW. Chú trọng phát triển lưới điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,96%.

- Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ V năm 2020, có 67/74 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Công nhận 30 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 4 sao của 23 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc Chương trình OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2019.

5. Thương mại - dịch vụ

Siêu thị GO Trà Vinh và 02 Cửa hàng Bách hóa Xanh đi vào hoạt động; hiện nay lượng khách và sức mua tại chợ, siêu thị đã tăng dần trở lại như ngày thường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 15.997 tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2,9%.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trong tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá hơn 80 sản phẩm tại 02 cuộc hội chợ ngoài tỉnh. Tổ chức 03 Phiên chợ hàng Việt về nông thôn nhân dịp Tết Quân - Dân năm 2020.

6. Công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác

Tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh gắn với các hoạt động Xúc tiến đầu tư, Thương mại – Du lịch và Vận động quỹ “An sinh xã hội năm 2020”. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã có những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký ghi nhớ 24 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 210 ngàn tỷ đồng.

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh xếp hạng 58/63 tỉnh, thành phố của cả nước và thấp nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tiếp và làm việc với 35 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư. Đầu năm đến nay cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư 16 dự án trong nước với vốn đăng ký đầu tư 358 tỷ đồng; chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan của Công ty Sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan tại KCN Long Đức.

- Phát triển mới 173 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.833 tỷ đồng, giải thể 38 doanh nghiệp, tạm dừng hoạt động 48 doanh nghiệp, hoạt động trở lại 13 doanh nghiệp; phát triển mới 02 HTX.

7. Đầu tư - Xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 10.890 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 4,2% (480 tỷ đồng); giải ngân vốn đầu tư công đến 29/5/2020 đạt 17,5% (cùng kỳ giải ngân 20,65%), phấn đấu đến 30/6/2020 giải ngân đạt 40%.

Quan tâm chỉnh trang, nâng cấp, phát triển đô thị; hoàn thành hồ sơ, thủ tục nâng loại đô thị Tiểu Cần từ loại V lên loại IV trình Bộ Xây dựng thẩm định; chủ trương thực hiện Đề án nâng cấp xã Dân Thành và xã Trường Long Hòa lên phường trực thuộc thị xã Duyên Hải. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa đạt 24,49%, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98,6%.

8. Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ

Chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón trẻ mầm non và học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II cấp tiểu học, THCS, THPT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng và ban hành phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 và phương án tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2020. Kiểm định, đánh giá chất lượng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các huyện, thị.

Chuyển giao kết quả thực hiện 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đến 10 đơn vị đưa vào ứng dụng; tư vấn đăng ký bảo hộ 02 nhãn hiệu tập thể và 05 nhãn hiệu độc quyền; triển khai thực hiện 03 dự án sở hữu trí tuệ.

9. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Giải quyết việc làm cho 10.416 lao động, đạt 45% kế hoạch; đưa 294 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 32% kế hoạch. Tư vấn cho 1.100 lượt người đến tìm việc và trên 24.000 lượt người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm và 03 cuộc hội thảo việc làm tại các huyện, thị xã, thành phố. Giải quyết 3.276 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 44,4 tỷ đồng; tuyển sinh, đào tạo nghề cho 6.175 người.

Tổ chức các hoạt động thăm viếng các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, người có uy tín, hỗ trợ an sinh xã hội nhân dịp lễ, tết bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, trong đó: Thăm, tặng quà cho 23.435 người có công, 449 người có uy tín, 147 thương binh, gia đình liệt sĩ; trợ cấp cho 10 mẹ Việt Nam anh hùng mới được phong tặng và truy tặng; xây dựng 300 căn nhà tình nghĩa; chúc thọ, mừng thọ của Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 35 cụ tròn 100 tuổi và 735 cụ tròn 90 tuổi; tặng quà cho gần 19.600 hộ nghèo, cận nghèo...

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, trong đó:

- Đối với 04 nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo đã chi trả 138.407/138.931 đối tượng, đạt 99,62%, tổng kinh phí hỗ trợ gần 133 tỷ đồng.

- Đối với các nhóm đối tượng là người lao động và chủ sử dụng lao động theo Quyết định số 15/QĐ-TTg: trên 10.000 trường hợp đăng ký hỗ trợ, tỉnh đang xem xét phê duyệt 1.400 hồ sơ, đồng thời tiếp tục tổng hợp, xét duyệt để chi trả hỗ trợ.

- Vận động an sinh xã hội “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn”, đã tiếp nhận ủng hộ tiền và hiện vật trên 9,2 tỷ đồng. Đã phân bổ kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho các đối tượng bị ảnh hưởng với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

- Hỗ trợ 7.013 người bán lẻ vé số bị ảnh hưởng do dừng phát hành vé số 15 ngày, số tiền trên 6,3 tỷ đồng.

- Hỗ trợ giảm tiền điện cho 176.947 khách hàng sử dụng điện, số tiền trên 16,7 tỷ đồng trong kỳ hóa đơn tháng 4 và tháng 5/2020.

- Khám, chữa bệnh giảm 6,9% so cùng kỳ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh. Hoạt động du lịch có bước phục hồi từ đầu tháng 5 nhưng thấp hơn cùng kỳ; lượt khách tham quan và lưu trú giảm 64,5%, công suất phòng bình quân giảm 20,7%, doanh thu giảm 57,3% so cùng kỳ.

10. Tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09/09 huyện, thị xã, thành phố; triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh và lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện. Tổ chức 12 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, Chỉ thị số 48-CT/TU của Tỉnh ủy; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 14 cơ sở. Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan trong tỉnh được thực hiện tốt; rà soát, công khai 1.184 thủ tục hành chính lên cổng thông tin quốc gia; tích hợp dịch vụ thanh toán điện tử VNPT Pay trên Cổng thanh toán trực tuyến.

11. Cải cách hành chính, Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Chỉ số PAPI tăng 10 bậc, xếp hạng 36 cả nước, hạng 07 khu vực; chỉ số SIPAS tăng 19 bậc, xếp hạng 07 cả nước, hạng 02 khu vực; chỉ số PAR INDEX tăng 04 bậc, xếp hạng 57 cả nước, hạng 11 khu vực.

Tiến hành 15 cuộc thanh tra hành chính, 160 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tiếp công dân 1.168 lượt người; giải quyết đơn khiếu nại đạt 93%, đơn tố cáo đạt 100%, đơn yêu cầu đạt 93%, đơn phản ánh, kiến nghị đạt 92%, đơn tranh chấp đạt 100%.

12. Về quốc phòng, an ninh

Duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2020, Kỷ niệm 120 thành lập tỉnh, các ngày lễ lớn; tổ chức giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu.

Phát hiện, khởi tố 5 vụ, 6 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng; Xảy ra 95 vụ phạm pháp hình sự; thát hiện, bắt giữ, xử lý 41 vụ, 63 đối tượng phạm tội về ma túy; thực hiện đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông; xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ; xảy ra 6 vụ cháy.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM

1. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thực hiện 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá năm 2020 và những năm tiếp theo. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; hoàn thiện các nội dung trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn triển khai lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các giải pháp ổn định sản xuất, nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; từng cấp, từng ngành triển khai thực hiện quyết liệt phương châm hành động năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững”.

3. Tiếp tục sắp xếp và điều chỉnh lại lịch thời vụ phù hợp với từng vùng và địa phương; tập trung cải tạo 9.000 ha đất vườn tạp phát triển một số loại cây ăn quả có lợi thế. Chủ động phòng chống, giám sát, kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Duy trì và mở rộng diện tích nuôi thủy sản, tập trung tôm thẻ mật độ cao, phát triển khu nuôi tôm công nghiệp, phát triển nuôi thủy sản lồng, bè. Theo dõi chặt chẽ, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập virus DIV1 trên tôm từ Trung Quốc vào địa bàn tỉnh.

Xây dựng định hướng Chiến lược phát triển kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn năm 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.

Chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai mùa mưa bão. Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trình Trung ương thẩm định công nhận huyện Càng Long đạt huyện nông thôn mới, thành phố Trà Vinh hoàn thành niệm vụ xây dựng nông thôn mới.

4. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chỉ số PCI. Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư; quan tâm các hoạt động Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp năm 2020; tạo điều kiện thuận lợi để các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải vận hành hết công suất; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ phát triển điện mặt trời áp mái; tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn.

5. Tập trung thực hiện các gói tín dụng, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NQ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; điều chỉnh, cắt giảm chi tiêu công chưa thật sự cần thiết.

Rà soát, cắt giảm, điều chuyển và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021–2025; xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2021-2023, kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025.

6. Tổ chức nghiêm túc các kỳ thi kết thúc năm học 2019-2020, thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020-2021; khai giảng năm học 2020 - 2021.

7. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ;  Tập trung giải quyết việc làm cho người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tổng kết 11 năm thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

8. Thăm viếng, tặng quà nhân dịp lễ Sêne Đôlta và Ok - Om - Bok năm 2020; Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường); Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Quốc khánh 02/9, Lễ hội năm 2020, chú trọng quảng bá và xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại; Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024); Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020.

9. Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế; củng cố đội ngũ cán bộ cấp xã sau Đại hội Đảng; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

10. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, an toàn giao thông trên địa bàn nhất là các ngày Lễ hội, Đại hội Đảng các cấp; sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1212
  • Trong tuần: 10 060
  • Tất cả: 2511863