Tình hình KTXH 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2019
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC 1. Thu – chi ngân sách Thu ngân sách đạt kết quả khả quan, ước thu trên 10.007 tỷ đồng, đạt 105,6% dự toán, tăng 22,7% so với cùng kỳ (trong đó thu nội địa đạt 3.575 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán), có 03 khoản thu vượt dự toán, 05 khoản thu quan trọng đạt từ 70 – 90%. Tổng chi ngân sách đạt 6.556 tỷ đồng, đạt 71,9% dự toán.
2. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực
2.1. Sản xuất nông - lâm - thủy sản
Tổng giá trị sản xuất ước đạt 21.216 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Dự báo, năm 2019 ngành nông nghiệp sẽ đạt 100% kế hoạch. Tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển biến, cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng và nhanh hơn năm trước; chuyển đổi 2.093,84ha  đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày, cây lâu năm và nuôi thủy sản.
- Sản xuất lúa: xuống giống 195.236ha (đạt 87,7% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 4.873 ha), thu hoạch 140.343ha, năng suất trung bình 5,88 tấn/ha thấp hơn cùng kỳ 0,11 tấn/ha.
- Cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Đã gieo trồng 44.562ha (đạt 80,58% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2.246ha), thu hoạch 39.693 ha, năng suất 24,32 tấn/ha.
- Chăn nuôi: Phát triển chưa ổn định, nuôi heo gặp nhiều khó khăn, đến nay có 09/09 huyện, thị xã, thành phố phát hiện dịch tả heo Châu Phi, đã tiêu hủy 37.753 con, trọng lượng 1.912 tấn; phát hiện 01 ổ dịch LMLM 19 con heo; 04 ổ dịch cúm gia cầm 5.350 gia cầm. Đến ngày 15/9/2019, có 06 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch tả lợn Châu Phi.
- Thủy lợi nội đồng và phòng chống lụt bão: nạo vét 409 công trình thủy lợi nội đồng, đạt 90,7% kế hoạch; tổ chức 201 đợt kiểm tra đê điều, phát hiện và xử lý 31 trường hợp vi phạm. Mưa bão đã gây thiệt hại 62 căn nhà, đỗ ngã 2.404 ha lúa Hè Thu, sập 02 pano, gẫy đổ 11 cây xanh, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ bị ảnh hưởng, huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục thiệt hại.
- Xây dựng nông thôn mới: Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; rà soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới huyện Cầu Kè. Đến nay có 79,2% hộ và 52,2% ấp đạt chuẩn nông thôn mới; 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (03 xã chưa có quyết định công nhận).
- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,26% (kế hoạch 94%), trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 66,78% (kế hoạch 63,51%).
- Ngay từ đầu năm 2019 đã thành lập Ban chỉ đạo nuôi thủy sản để theo dõi chỉ đạo sản xuất. Tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 47.317ha, đạt 88,9% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy hải sản ước đạt 163.421 tấn, đạt 74,9% kế hoạch (tăng 11,5% so với cùng kỳ).
2.2. Sản xuất công nghiệp
Tình hình sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, mặc dù một số doanh nghiệp có đóng góp lớn gặp khó khăn nhưng nhờ một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động nên tổng giá trị sản xuất toàn ngành duy trì được tăng trưởng khá so với cùng kỳ và có khả năng hoàn thành kế hoạch được giao. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 37,9%, tổng giá trị sản xuất đạt 26.785 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch (tăng 25,5% so với cùng kỳ).
Thành lập 04 Cụm công nghiệp (CCN Sa Bình, CCN Tân Ngại; CCN Phú Cần và CCN Hiệp Mỹ Tây). Quan tâm thực hiện Đề án “Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030; được Trung ương công nhận 02 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
2.3. Thương mại - dịch vụ
Hoạt động thương mại – dịch vụ diễn ra khá sôi động, nhất là vào dịp lễ, tết, các sự kiện Hội chợ; công tác bình ổn thị trường được quan tâm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 27.026 tỷ đồng, đạt 95,9% kế hoạch (tăng 14,9% so cùng kỳ).
2.4. Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác
Các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, 04 kỳ Hội chợ, 04 chuyến khảo sát thị trường. Tổ chức Hội nghị đầu tư xanh 2019 kết nối nguồn lực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao định hướng thị trường trên nền tảng Logistics tại Trà Vinh.
Tổ chức: họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019; 09 buổi cà phê doanh nghiệp; gặp gỡ giữa lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh với nhà đầu tư; Khảo sát, đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh năm 2019.
Tiếp và làm việc với 65 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước ; Thu hút 50 dự án đầu tư (có 22 dự án đưa vào hoạt động), điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 38 dự án; chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 07 dự án.
Phát triển mới 294 doanh nghiệp (nhiều hơn cùng kỳ 35 doanh nghiệp), đạt 52,4% kế hoạch năm, tổng vốn đăng ký gấp 2,3 lần cùng kỳ; giải thể 66 doanh nghiệp, tạm ngưng hoạt động 51 doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI. Phát hành Sổ tay tuyên truyền hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp.
Phát triển mới 182 tổ hợp tác, 35HTX (đạt 140% kế hoạch năm), giải thể 03 HTX; chất lượng hoạt động của HTX có nâng lên nhưng trung bình, yếu và ngưng hoạt động còn nhiều.
2.5. Đầu tư phát triển - xây dựng cơ bản
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 17.300 tỷ đồng, đạt 76,9% kế hoạch, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, tuy nhiên tình hình giải ngân kế hoạch vốn còn rất chậm, đến ngày 15/9/2019 giải ngân đạt 37% kế hoạch, (cùng kỳ giải ngân 36,9%).
3. Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ
Các kỳ thi được tổ chức đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tổng kết năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,58%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98,81%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 96,8%. Tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng kế hoạch; tỷ lệ học sinh đi học đạt và vượt kế hoạch.
Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện 11 đề tài, nghiệm thu 09 đề tài, thẩm định công nghệ 03 dự án. Hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Dừa Sáp Cầu Kè”; Xây dựng Đề án “Xây dựng, bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”; cấp 27 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
4. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác
- Lao động, việc làm, đào tạo nghề: Tổ chức 10 cuộc Hội thảo, 11 phiên giao dịch việc làm, 37 buổi tư vấn, giải quyết việc làm mới cho 20.542 lao động, đạt 93% kế hoạch; đưa 343 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 98% kế hoạch. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho công nhân bị công ty Giày da Mỹ Phong cho thôi việc, có 6.911 lao động bị mất việc tại công ty TNHH Giày da Mỹ Phong tìm được việc làm mới. Xảy ra 02 vụ tai nạn lao động, làm chết 05 người.
- Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo: Trợ cấp xã hội thường xuyên và hỗ trợ mai táng phí cho 34.890 đối tượng bảo trợ xã hội; thăm và tặng quà chúc thọ, mừng thọ của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh cho 35 cụ tròn 100 tuổi và 735 cụ tròn 90 tuổi. Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo; hỗ trợ cho 19.819 hộ nghèo vui xuân, đón tết; Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 (tỷ lệ hộ nghèo còn 5,95%, hộ cận nghèo còn 8,36%).
- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công: trợ cấp ưu đãi 85 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 30 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 473 trường hợp; chế độ mai táng phí 161 trường hợp. Thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công nhân các dịp lễ, tết với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Tổ chức lễ phong tặng, truy tặng 84 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cấp lại 197 Bằng Tổ quốc ghi công.
- Công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dận tộc thiểu số cấp huyện, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Tình hình tôn giáo được giải quyết ổn định, đúng pháp luật; Công tác bình đẳng giới tiếp tục được triển khai. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm chỉ đạo.
- Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Bệnh Tay chân miệng, Sốt xuất huyết, sốt phát ban nghi Sởi, Quai bị tăng so với cùng kỳ; xử lý kịp thời, triệt để 100% ổ dịch. Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em từng bước được cải thiện; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 92,4%, số giường bệnh/vạn dân đạt 22,26 giường, số bác sĩ/vạn dân đạt 8,31 bác sĩ.
- Văn hóa, thể thao: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Kỷ Hợi năm 2019; công nhận mới 186 ấp “Văn hóa, nông thôn mới”; công nhận mới 01 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Minh Đức Cung. Tổ chức thành công Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2019; ra mắt điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim.
5. Tài nguyên môi trường
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 09 huyện, thị xã, thành phố. Hoàn thiện Bảng giá đất 05 năm 2020 - 2024. Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,21%. Chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 99,23%; chất thải rắn y tế xử lý đạt 100%; 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.
6. Thông tin và truyền thông
Tổ chức sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần VNG khai thác các tính năng của ứng dụng zalo phục vụ cải cách hành chính. Tổ chức tọa đàm “ Tăng cường năng lực đảm bảo an toàn thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử”. Sửa chữa, đầu tư mới hệ thống loa truyền thanh, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.
7. Cải cách hành chính, Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Ban hành Kế hoạch khắc phục, nâng cao kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Tổ chức thành công Hội thi chung tay cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh lần II năm 2019. Triển khai 32 cuộc thanh tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 355 cuộc; 09 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Tiếp 3.370 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 91,8%, đơn tố cáo, đạt 94,1%.
8. Quốc phòng, an ninh
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển và giao quân năm 2019; chỉ đạo huyện Tiểu Cần tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và thị xã Duyên Hải diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo an toàn, đạt yêu cầu.
Về quản lý kinh tế: phát hiện, khởi tố 03 vụ, bắt tạm giam 03 bị can về hành vi vận chuyển, mua bán hàng cấm; bắt tạm giam 11 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Xảy ra 220 vụ phạm pháp hình sự làm chết 5 người, bị thương 51 người, điều tra làm rõ đạt 96,4%. Phát hiện, bắt quả tang 44 vụ, 77 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, điều tra làm rõ, khởi tố 40 vụ.
Xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 36 người, làm bị thương 38 người. Xảy ra 6 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 01 tỷ đồng.
II. DỰ ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2019
Với những kết quả như trên, dự báo khả năng thực hiện đạt và vượt 23/24 chỉ tiêu, còn 01 chỉ tiêu không đạt là tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (Không đạt chỉ tiêu NQ năm nhưng vẫn vượt chỉ tiêu NQ Đại hội X vì đến tháng 9/2019, tỷ lệ bao tham gia BHYT đạt 92,4% trong khi NQ ĐH X là 86,5 – 90%). Đối với 14 chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp: Khả năng thực hiện đạt và vượt 08 chỉ tiêu, không đạt 02 chỉ tiêu; còn 04 chỉ tiêu chưa đánh giá.
 III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ IV/2019
1. Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh (bất thường), kỳ họp cuối năm 2019 và việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. Tập trung thực hiện các hoạt động Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long, hợp tác phát triển với Thành ủy Hà Nội; khẩn trương các bước lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi 03 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
2. Tập trung tiêm phòng dứt điểm đàn vật nuôi, tập trung thực hiện hiệu quả việc khống chế, khoanh vùng, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi và một số bệnh nguy hiểm khác trên đàn vật nuôi; chủ động lựa chọn các loại vật nuôi thay thế; hoàn thành công tác thủy lợi nội đồng. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản gắn với giám sát, bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động ứng phó thiên tai, triều cường trong mọi tình huống. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trồng rừng.
Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huyện Cầu Kè đạt chuẩn huyện nông thôn mới, chú trọng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tiếp tục thực hiện Đề án mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực giai đoạn 2018-2020.
3. Tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại – du lịch và vận động quỹ “An sinh xã hội năm 2020. Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài, chú trọng thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, một số nước Châu Âu. Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư sớm triển khai dự án, trọng tâm là các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC, Công ty Lavifarm, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tập trung thực hiện phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp.
Quan tâm phát triển HTX, tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn của các HTX; xử lý dứt điểm các HTX hoạt động cầm chừng, dừng hoạt động.
4. Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, kém chất lượng; Tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn; tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại trong dịp Lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2019, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, các hoạt động liên kết thị trường trong và ngoài khu vực.
5. Rà soát cắt giảm và điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 gắn với xử lý trách nhiệm chủ đầu tư nếu giải ngân không hết kế hoạch vốn. Hoàn thành xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và trung hạn 05 năm 2021 - 2025.
6. Tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường học, xóa dần điểm lẻ, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
7. Xây dựng Nghị quyết đặc thù về tổ chức sát hạch nghề cho lao động trong doanh nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22 và hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33. Điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.
9. Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh lần thứ III năm 2019.
10. Tăng cường công tác kiểm soát bệnh tật; giám sát, phát hiện xử lý triệt để các ổ dịch, các bệnh truyền nhiễm trên người.
11. Tổ chức liên hoan ẩm thực Nam Bộ tỉnh Trà Vinh năm 2019 và tọa đàm kết nối du lịch hành trình từ sông ra biển nhân tuần lễ Nông sản, Du lịch, Ẩm thực gắn với lễ hội Ok - Om - Bok tỉnh Trà Vinh.
12. Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020-2024); Chỉ thị số 48-CT/TU, Kế hoạch số 52/KH-UBND về hành động cải thiện cảnh quan, môi trường.
13. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên quan đến hoạt động  cải cách hành chính năm 2019 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020. Đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải cách hành chính của các sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế theo Kế hoạch số 71, 72, Đề án số 05.
15. Tăng cường công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tối cáo.
16. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1199
  • Trong tuần: 10 047
  • Tất cả: 2511850