Tình hình KTXH tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 4/2020

1. Tài chính - ngân hàng

Tổng thu ngân sách ước đạt 4.092, lũy kế 4 tháng thu 6.607 tỷ đồng, đạt 60,8% dự toán, tăng 70,4% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 1.655 tỷ đồng, đạt 33,1% dự toán, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Tổng thu nội địa trong tháng đạt thấp và tăng chậm so với cùng kỳ do tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 (dừng 03 kỳ phát hành vé, ước hụt thu 130 tỷ đồng). Chi ngân sách 718 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng chi 3.408,1 tỷ đồng, đạt 31,9% dự toán (bao gồm dự toán bổ sung), tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm 0,25%/năm đối với lãi suất huy động tiền gửi dưới 6 tháng và lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số lĩnh vực ưu tiên.

2. Về tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Sản xuất nông nghiệp:

Tổng diện tích lúa gieo sạ trong tháng 1.740ha, lũy kế 4 tháng 64.460ha, đạt 28,9% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 9.449 ha, sản lượng thu hoạch 213.017 tấn, đạt 17% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 112.086 tấn.

- Gieo trồng 24.494 ha cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác, đạt 44,5% kế hoạch.

- Giải ngân 100% kinh phí hỗ trợ thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi; hiện nay nguồn lợn giống cơ bản cung cấp đủ cho người chăn nuôi, có 1.637 hộ chăn nuôi lợn đã tái đàn, số lượng 32.642 con, tập trung nhiều tại các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Thị xã Duyên Hải và Thành phố Trà Vinh. Đàn bò, đàn gia cầm phát triển khá do giá đầu ra ổn định.

- Trong tháng, các địa phương thực hiện 49 công trình, nâng tổng số đến nay thực hiện 148 công trình; tổ chức thu gom lục bình trên 233 tuyến kênh cấp I, II, III của 35 xã; kết thúc đợt bơm tác nước phục vụ sản xuất, đạt 81,9% kế hoạch. Trong tháng, độ mặn có xu hướng giảm nhưng vẫn còn cao và tiếp tục gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Trong đó:

+ Cây lúa: có thêm 10.082,21 ha lúa của 12.030 hộ bị thiệt hại; nâng tổng số đến nay có 20.642,83 ha lúa của 23.968 lượt hộ bị thiệt hại.

+ Cây màu: có thêm 23,72 ha rau các loại của 90 hộ bị thiệt hại; nâng tổng số đến nay có 27,72 ha rau màu của 104 hộ bị thiệt hại.

+ Thủy sản: có thêm 6,5 triệu con tôm càng xanh (diện tích 109,7ha) bị thiệt hại; đến nay đã thiệt hại 11 triệu con, diện tích 244,7 ha.

- Tập trung xây dựng huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; toàn tỉnh hiện có 03 đơn vị cấp huyện, 57 xã, 87,1% hộ và 67,7% ấp đạt chuẩn nông thôn mới; xã Long Đức, thành phố Trà Vinh hoàn thành 20/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (đang xem xét công nhận).

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh Phương án Rà soát, chuyển đổi đất, rừng ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tổng diện tích nuôi thủy sản trong tháng đạt 2.599 ha, lũy kế 4 tháng thả nuôi 29.969ha, đạt 55,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 15,5%. Tổng sản lượng thủy hải sản trong tháng 15.622 tấn, lũy kế 4 tháng đạt 52.409 tấn, đạt 22,5% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2,4%.

2.2. Về sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.447 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 12.679 tỷ đồng, đạt 27,9% kế hoạch, tăng 14,4% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm vẫn duy trì mức tăng trưởng khá chủ yếu là bù đắp của ngành sản xuất điện; giá trị sản xuất công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước nóng, hơi nước tăng mạnh ở mức 38,8%, sản lượng điện sản xuất 4 tháng đạt 6,873 tỷ Kwh (38,2% kế hoạch năm, tăng 38,8% so với cùng kỳ); một số doanh nghiệp chế biến, chế tạo do có nguồn nguyên liệu tại chỗ và chủ động nguồn nguyên liệu nên duy trì được sản xuất, sản lượng tăng so với cùng kỳ như: thủy sản đông lạnh tăng 8,4%, thảm xơ dừa tăng 3,3%, nước sinh hoạt tăng 15,8%, bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô tăng 6,3%. Tuy nhiên, trong tháng 4 dịch Covid-19 đã tác động mạnh và rõ nét đến công nghiệp chế biến, chế tạo, một số doanh nghiệp lớn như Công ty Giày da Mỹ Phong, CyVina, Yazaki, Việt Trần… phải thu hẹp sản xuất, cho công nhân tạm nghỉ việc dẫn đến sản phẩm sụt giảm đáng kể, trong đó giày da giảm 54,5%, may mặc giảm 27,9%, túi xách giảm 21,1%.

Phát triển điện: Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục triển khai các dự án điện gió, đề nghị Trung ương bổ sung 03 dự án tại các vị trí V3-3, V3-5, V3-7 vào quy hoạch điện lực quốc gia; trong tháng phát triển mới 15 công tơ 02 chiều điện mặt trời áp mái.

2.3. Thương mại - dịch vụ

Thực hiện tốt công tác quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, chủ động kế hoạch dự trữ, cung ứng các hàng hóa thiết yếu, thường xuyên thông tin, tuyên truyền đến người tiêu dùng về tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu nhằm ổn định tâm lý, tránh tích trữ gây bất ổn thị trường.

Trong tháng các hoạt động bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, các chợ và cơ sở bản lẻ, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải doanh thu giảm đáng kể; 01 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 02 máy bán hàng tự động phải tạm ngưng hoạt động. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 2.412 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 11.135 tỷ đồng, đạt 29,3% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ.

2.4. Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác

Trong tháng, tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án lớn như: Nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh, Nhà máy điện gió Trường Thành - Trà Vinh, Nhà máy gạch Tuynel (02 nhà máy), Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, Khu bến tổng hợp Định An, Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Thông Thuận - Trà Vinh

Khảo sát, nắm tình hình sản xuất thực tế tại một số doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần Trà Bắc, Công ty cổ phần Dựợc phẩm Trà Vinh, Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long..; kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu.

Tiếp và làm việc với 02 lượt nhà đầu tư trong nước đến tìm hiểu đầu tư thuộc lĩnh vực điện áp mái, khu đô thị; cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư cho 03 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đầu tư 77 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng cấp mới 12 Quyết định chủ trương đầu tư, vốn đăng ký 210 tỷ đồng.

Phát triển mới 31 doanh nghiệp, cấp đăng ký bổ sung cho 100 doanh nghiệp, nâng tổng số đến nay phát triển mới 126 doanh nghiệp (đạt 22,9% kế hoạch), vốn đăng ký 1.591 tỷ đồng (nhiều hơn cùng kỳ 12 doanh nghiệp, vốn đăng ký gấp 3,8 lần), cấp đăng ký bổ sung 563 doanh nghiệp (nhiều hơn cùng kỳ 177 doanh nghiệp). Đến nay có 39 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 13 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 26 doanh nghiệp giải thể.

2.5. Đầu tư, xây dựng cơ bản

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 là 4.578 tỷ đồng, đến ngày 15/4/2020 giải ngân đạt 9,8% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 8,9% kế hoạch).

3. Giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ

Điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II cấp tiểu học, trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020- 2021 và phương án tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Hỗ trợ cho 33 giáo viên, nhân viên trường tư thục bị giảm thu nhập với số tiền 54 triệu đồng.

Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ kinh phí bảo hộ 04 nhãn hiệu tập thể; tư vấn đăng ký bảo hộ 01 nhãn hiệu tập thể, 03 nhãn hiệu độc quyền. Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án. Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 27 cơ sở kinh doanh; kiểm định 3.081 phương tiện đo các loại.

4. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Trong tháng không có giải quyết việc làm mới, không có lao động đi làm việc ở nước ngoài. Giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 238 lao động, nâng tổng số được giải quyết trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đến nay là 1.034 lao động, với tổng số tiền là 13,7 tỷ đồng. Đến ngày 17/4/2020, có 26 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, 18.641 lao động bị ảnh hưởng, trong đó 1.370 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 16.264 lao động bị ngưng việc, 1.007 lao động việc làm không ổn định.

Triển khai xây dựng 300 căn nhà tình nghĩa do Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư phát triển và Ngân hàng Nông nghiệp tài trợ. Hỗ trợ tiền cho 7.013 người bán lẻ vé số bị ảnh hưởng do dừng phát hành vé số 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020, với số tiền 6,311 tỷ đồng. Thăm và tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2020.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng tuyên truyền qua mạng xã hội. Xử lý kịp thời 19 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội. Tính đến ngày 17/4/2020, toàn tỉnh có 308 trường hợp cách ly; 03 trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Trà Vinh đã được xuất viện. Vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Tổ chức 05 giải thể thao phong trào và cử vận động viên các đội tuyển tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Tổng lượt khách tham quan du lịch và lưu trú giảm 34,9% so tháng trước, doanh thu giảm 38,7%, công suất phòng bình quân giảm 27,1%. Đến nay đã hỗ trợ phát triển du lịch cho 05 hộ với số tiền 792 triệu đồng.

5. Tài nguyên và môi trường

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 9/9 huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đối với khu cách ly tại Trường Quân sự địa phương tỉnh; chỉ đạo việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

6. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019; phê duyệt 29 đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, với số tiền 3,9 tỷ đồng.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 32 cuộc với 265 cá nhân, tổ chức; phát hiện 52 cá nhân vi phạm; xử phạt hành chính với số tiền 739 triệu đồng. Tiếp 327 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, nhận 192 đơn; giải quyết đơn khiếu nại đạt 62,5%, đơn tố cáo đạt 100%, đơn phản ánh, kiến nghị đạt 94,1%; đơn tranh chấp đạt 36,7%.

7. Về quốc phòng, an ninh

Trình Bộ Quốc phòng công nhận xã Lương Hòa A và xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành) là xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Về quản lý kinh tế: trong 4 tháng đầu năm 2020, phát hiện, khởi tố 4 vụ, 5 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng. Kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp vi phạm hành chính về quản lý kinh tế, thu giữ 816 bao thuốc lá ngoại và một số hàng hóa khác.

Xảy ra 18 vụ phạm pháp hình sự, lũy kế 4 tháng đầu năm xảy ra 60 vụ phạm pháp hình sự, điều tra, làm rõ 60/60 vụ.

Phát hiện 36 vụ tệ nạn xã hội, xử lý hành chính 162 đối tượng; Phát hiện, khởi tố 5 vụ, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, lũy kế trong 4 tháng phát hiện, bắt giữ, xử lý 29 vụ, 42 đối tượng, thu giữ 64,61 gam ma túy tổng hợp và 3,19 gam heroin.

Xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 3 người, bị thương 4 người, lũy kế 4 tháng xảy ra 16 vụ, làm chết 13 người, bị thương 9 người.

Xảy ra 01 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 01 tỷ đồng; nâng tổng số đầu năm đến nay xảy ra 05 vụ cháy, thiệt hại tài sản 4,5 tỷ đồng.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2020

1. Ban hành Chỉ thị và xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp (bất thường) của HĐND tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các giải pháp ổn định sản xuất, tận dụng thời cơ, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục hồi, bứt phá ngay sau khi dịch bệnh được khống chế để bù đắp các ngành, lĩnh vực bị sụt giảm do ảnh hưởng của hạn, mặn và dịch Covid-19, nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; từng cấp, từng ngành chủ động các phương án ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ hoặc chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh hoặc viện dẫn lý do dịch bệnh dẫn đến đình trệ sản xuất.

Rà soát, chi hỗ trợ nhanh, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn nhất là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 41/2020/NQ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

3. Tập trung phát triển một số cây chủ lực, có thị trường tiêu thụ, sẵn sàng lượng hàng hóa dồi dào đón đầu nhu cầu thị trường sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế; chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái và cây dừa hiện có, cải tạo đất vườn tạp, đất giồng, triền giồng, kém hiệu quả để phát triển một số loại cây ăn quả có lợi thế; tập trung tái đàn lợn; duy trì, mở rộng diện tích nuôi thủy sản cả 03 vùng mặn – lợ - ngọt, lưu ý tôm thẻ mật độ cao, đẩy mạnh khai thác đánh bắt xa bờ.

Điều chỉnh Đề án ‘‘Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030”. Chuẩn bị chu đáo nội dung tổ chức Lễ công nhận huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Rà soát, đánh giá đúng tình hình hoạt động của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh, kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác đưa các sản phẩm nông sản, công nghiệp chế biến của tỉnh vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án đúng tiến độ đã cam kết. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 9/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đối với công tác xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.

5. Khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Rà soát, điều chuyển kết hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

6. Duy trì thực hiện việc dạy học trên Đài Phát thanh và Truyền hình và trên Internet. Sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường khi có chủ trương học sinh đi học trở lại. Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

7. Tăng cường tư vấn giới thiệu việc làm, hoạt động tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi khống chế được dịch. Tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

8. Tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất Chiến lược 2021 - 2030.

9. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khảo sát xây dựng 01 điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại các cù lao trên sông Cổ Chiên thuộc huyện Càng Long và huyện Châu Thành.

10. Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh; lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện.  Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

11. Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính. Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật.

12. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là dịp lễ 30/4, 1/5, kỷ niệm 19/5./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1199
  • Trong tuần: 10 047
  • Tất cả: 2511850