Tình hình KTXH tháng 5, một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 5/2020

1. Tài chính - ngân hàng

Tổng thu ngân sách ước đạt 1.423 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng thu 8.031 tỷ đồng, đạt 73,9% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 1.989 tỷ đồng, đạt 39,8% dự toán, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 669,9 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng chi 4.077,9 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Ước đến cuối tháng 5/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng đạt 33.750 tỷ đồng, tăng 1,75% so với cuối năm 2019, tổng dư nợ cho vay đạt 27.050 tỷ đồng, tăng 1,06% so với cuối năm 2019; tỷ lệ nợ xấu 1,23%.

2. Về tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Diện tích lúa xuống giống trong tháng 16.946 ha, lũy kế 5 tháng xuống giống 81.406 ha, đạt 36,4% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 15.333 ha, sản lượng thu hoạch 223.041 tấn, thấp hơn cùng kỳ 240.848 tấn, ảnh hưởng của hạn mặn làm diện tích, năng suất, sản lượng các vụ lúa đều thấp hơn cùng kỳ.

- Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 28.265 ha, đạt 51,3% kế hoạch (thấp hơn cùng kỳ 3,2%, tương đương 948ha), nguyên nhân do thiếu nước.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát; nguồn cung lợn giống cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường nhưng giá khá cao nên lượng tái đàn còn chậm, đến nay có 2.761 hộ tái đàn, số lượng 47.959 con.

- Thực hiện 181 công trình thủy lợi nội đồng, nâng tổng số đến thực hiện 335 công trình (đạt 73,6% kế hoạch). Hạn, mặn tiếp tục gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; trong đó:

+ Cây lúa: có thêm 876 ha của 1.808 hộ bị thiệt hại; nâng tổng số đến nay có 21.518 ha lúa của 25.776 lượt hộ bị thiệt hại.

+ Cây màu: đến nay trên 87 ha cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày bị ảnh hưởng, trong đó mức độ thiệt hại từ 30% trở lên.

+ Cây ăn trái: đến nay có 276,57 ha cây ăn trái bị ảnh hưởng, trong đó mức độ thiệt hại từ 30-70% là 29,19 ha, trên 70% là 247,38 ha.

- Công nhận xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Điều chỉnh, bổ sung Đề án ‘‘Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030”;

- Tổng diện tích nuôi thủy sản 6.679 ha, lũy kế 5 tháng thả nuôi 36.649 ha, đạt 67,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 9,4%. Tổng sản lượng thủy - hải sản 17.485 tấn, lũy kế 5 tháng đạt 72.874 tấn, đạt 31,3% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 1,5%.

2.2. Về sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.777 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng 16.376 tỷ đồng, đạt 36,1% kế hoạch, tăng 11,8% so cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm vẫn duy trì mức tăng trưởng khá chủ yếu là bù đắp của ngành sản xuất điện, sản lượng điện sản xuất 5 tháng đạt 8,714 tỷ Kwh (48,4% kế hoạch năm, tăng 30,1% so với cùng kỳ). Công nghiệp chế biến, chế tạo có phục hồi, tăng so với tháng trước (tăng 4,2%) nhưng lũy kế 05 tháng thấp hơn cùng kỳ 10,3%.

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ V năm 2020, có 67/74 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; lập hồ sơ đề cử 22 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam năm 2020.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, bổ sung 17 dự án điện gió vào Quy hoạch điện VII, VIII; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,96%.

2.3. Thương mại - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt 2.387 tỷ đồng, tăng 13,5% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng đạt 13.233 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 2,4%.

2.4. Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác

Xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư, Xúc tiến thương mại năm 2020; tạo điều kiện cho doanh nghiệp dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế sau dịch Covid-19.

Tổ chức đánh giá, phân tích kết quả thực hiện chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, theo công bố của VCCI, chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Trà Vinh xếp hạng 58/63 tỉnh, thành phố của và đứng vị trí thứ 13/13 tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm điều hành “trung bình”.

Tiếp và làm việc với 06 lượt nhà đầu tư trong nước đến tìm hiểu đầu tư; cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đầu tư 147 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư 16 dự án trong nước, vốn đăng ký 357 tỷ đồng; chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan.

Phát triển mới 22 doanh nghiệp, cấp đăng ký bổ sung cho 91 doanh nghiệp, nâng tổng số đến nay phát triển mới 148 doanh nghiệp (đạt 24,7% kế hoạch), vốn đăng ký 1.759 tỷ đồng, ít hơn cùng kỳ 04 doanh nghiệp nhưng vốn đăng ký cao hơn 712 tỷ đồng; cấp đăng ký bổ sung 654 doanh nghiệp (nhiều hơn cùng kỳ 268 doanh nghiệp).

2.5. Đầu tư, xây dựng cơ bản

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 là 4.658 tỷ đồng, đến ngày 15/5/2020 giải ngân đạt 14,9% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 18,3% kế hoạch). Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công đối với các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh; qua kiểm tra, phần lớn các chủ đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.

3. Giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ

Các trường học thực hiện đầy đủ các điều kiện đón trẻ mầm non và học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ học sinh đi học lại ở các cấp đạt 94,8%. Ban hành phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020 và xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Triển khai đến các doanh nghiệp trong tỉnh về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân; xây dựng Sổ tay Bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tư vấn đăng ký bảo hộ 02 nhãn hiệu tập thể và 02 nhãn hiệu độc quyền.

4. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Trong tháng, các hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm được tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có 3.525 người tham gia các lớp, chương trình đào tạo nghề; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 929 trường hợp với số tiền trên 13 tỷ đồng, giới thiệu việc làm cho 2.759 lượt lao động.

Thăm tặng quà cho 147 thương binh, gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổ chức thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc và nhà tu hành của Phật giáo trên địa bàn tỉnh, nhân dịp Đại lễ Phật đản. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tính đến ngày 20/5/2020, toàn tỉnh còn 159 trường hợp cách ly tập trung.

Công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19:

- Đối với người có công: Chi hỗ trợ cho 9.189 người với kinh phí 13,7 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch.

- Đối với các đối tượng bảo trợ xã hội: đã chi hỗ trợ 30.590 đối tượng với kinh phí 45,31 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch.

- Đối với hộ nghèo, cận nghèo: chi hỗ trợ 98.526 người thuộc hộ nghèo và cận nghèo với kinh phí trên 73,89 tỷ đồng, đạt 98,8% kế hoạch.

- Thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho 157.442 khách hàng, số tiền 5,18 tỷ đồng trong kỳ hóa đơn tháng 4/2020.

- Đối với người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn: tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan triển khai, tổng hợp danh sách để thực hiện hỗ trợ.

Khám và điều trị cho 121.728 lượt bệnh nhân, phát hiện 32 ca sốt xuất huyết. Triển khai các hoạt động Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2020; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tại 30 cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Trà Cú và thành phố Trà Vinh, phát hiện 06 cơ sở vi phạm.

Công nhận thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần) đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Ban hành Kế hoạch Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

5. Tài nguyên và môi trường

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 – 2020, ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục môi trường đối với 63 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 03/16 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Hoàn thành giải phóng mặt bằng 02/55 công trình.

6. Thông tin và truyền thông

Tập trung thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 và thiết lập trạng thái bình thường mới, phục hồi sản xuất kinh doanh. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Hoàn thành việc tích hợp thông tin dữ liệu phần mềm cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách với hệ thống một cửa của tỉnh; tích hợp dịch vụ thanh toán điện tử VNPT Pay trên Cổng thanh toán trực tuyến tỉnh.

7. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 đều tăng so với năm 2018, trong đó: chỉ số PAPI tăng 10 bậc, xếp hạng 36 cả nước, hạng 07 khu vực; chỉ số SIPAS tăng 19 bậc, xếp hạng 07 cả nước, hạng 02 khu vực; chỉ số PAR INDEX tăng 04 bậc, xếp hạng 57 cả nước, hạng 11 khu vực. Phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 là 13 người, số tiền 1,93 tỷ đồng. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 38 cuộc, phát hiện và xử lý 04 cá nhân, 08 tập thể, tổ chức vi phạm, xử phạt hành chính 347 triệu đồng. Tiếp 308 lượt người, nhận 106 đơn thuộc thẩm quyền, giải quyết 86 đơn, đạt 81,1%.

8. Về quốc phòng, an ninh

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố sơ tuyển công tác tuyển sinh quân sự, đăng ký công dân tuổi 17 năm 2020; xây dựng Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai Thông tư số 43 của Bộ Quốc phòng quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch về dân quân tự vệ.

- Đầu năm đến nay: phát hiện, khởi tố 5 vụ, 6 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng; bắt giữ, xử lý 39 vụ, 58 đối tượng phạm tội về ma túy; điều tra, làm rõ làm rõ 91/91 vụ pháp hình sự; xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 12 người; phát hiện 36 vụ tệ nạn xã hội, xử lý hành chính 177 đối tượng. Bắt, bàn giao 03 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang đang lẩn trốn trên địa bàn; xảy ra 6 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 5 tỷ đồng.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6/2020

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chỉ thị lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp (bất thường) của HĐND tỉnh.

2. Tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các giải pháp ổn định sản xuất, nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; từng cấp, từng ngành khẩn trương triển khai thực hiện phương châm hành động năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững”.

Chi trả dứt điểm cho các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

3. Hoàn thành công tác thủy lợi nội đồng; xuống giống dứt điểm lúa Hè thu; tập trung cải tạo vườn tạp, đất giồng, triền giồng, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, nuôi trồng thủy sản ở những nơi có điều kiện. Đẩy mạnh công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi thời điểm giao mùa; hướng dẫn, hỗ trợ tái đàn lợn. Khảo sát các khu vực dự kiến phát triển nuôi thủy sản lồng, bè trên địa bàn các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Trà Vinh năm 2020. Chuẩn bị chu đáo nội dung tổ chức Lễ công nhận huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới. Rà soát, nắm tình hình hợp tác xã ngừng hoạt động, giải thể do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

4. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số PCI. Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và triển khai dự án.

5. Rà soát, cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021–2025; đánh giá thực hiện dự toán năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2021-2023, và 05 năm 2021-2025.

6. Triển khai phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015 - 2020; hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021.

7. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là các lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai các hoạt động thực hiện Tháng hành động vì trẻ em.

8. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc, nhất là Chương trình 135, xây dựng nhà hỏa táng, chính sách hỗ trợ đất ở.

9. Lập hồ sơ Lễ hội Vu lan thắng hội huyện Cầu Kè trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp và tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

10. Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; đánh giá, phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Tăng cường công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

11. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tập trung thực hiện đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông./.

 





Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1245
  • Trong tuần: 10 093
  • Tất cả: 2511896