Tình hình KTXH tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 7/2020

1. Tài chính - ngân hàng

Tổng thu ngân sách ước đạt 647 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng thu 9.237 tỷ đồng, đạt 84,9% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 2.520 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán. Chi ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng chi 5.944 tỷ đồng, đạt 55,8% dự toán.

Đến nay các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 167 khách hàng; ước đến cuối tháng 7/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của các TCTD đạt 34.800 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2019, tổng dư nợ cho vay đạt 27.600 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cuối năm 2019.

2. Về tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Xuống giống 73.738ha lúa Hè thu, đạt 98,3% kế hoạch, tổng diện tích lúa xuống giống đầu năm đến nay 136.459 ha đạt 61,1% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 6,2%, thu hoạch đạt 34% diện tích xuống giống, năng suất bình quân 4,84 tấn/ha, thấp hơn 1,99 tấn/ha so với cùng kỳ.

- Tính đến 15/7/2020, tổng diện tích gieo trồng cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 36.012 ha, đạt 65,4% kế hoạch (thấp hơn cùng kỳ 3,9%, tương đương 1.443ha).

- Trong tháng có 425 hộ chăn nuôi tái đàn lợn với số lượng 7.996 con, nâng tổng số đến nay có 3.521 hộ tái đàn, số lượng 60.527 con; đàn bò, đàn gia cầm phát triển khá, thị trường tiêu thụ ổn định.

- Hoàn thành 100% công trình thủy lợi nội đồng; tập trung thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 59 xã đạt 19/19 tiêu chí, 88,5% hộ và 74,4% ấp đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tổng diện tích nuôi thủy sản 5.911 ha, lũy kế 7 tháng thả nuôi 48.397 ha, đạt 89,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 8,7% (3.856 ha). Tổng sản lượng thủy - hải sản 32.969 tấn, lũy kế 7 tháng đạt 120.763 tấn, đạt 51,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 7,7%.

2.2. Về sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, giá trị sản xuất đạt 3.722 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 22.884 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch, tăng 12,4% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo tăng khá so với tháng trước.

Theo dõi, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án điện gió, trình Bộ Công Thương xem xét, bổ sung 2 dự án, công suất 96MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh; giao nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu 02 dự án ngoài quy hoạch, công suất 2.000 MW, tiếp tục hỗ trợ dự án Nhà máy điện sinh khối Trà Vinh; phát triển mới 47 công tơ 02 chiều điện mặt trời áp mái, 963 hộ sử dụng điện, đến nay tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,97%.

2.3. Thương mại - dịch vụ

Tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025.

Trong tháng diễn ra nhiều hoạt động thương mại, Xúc tiến thương mại, du lịch như: Hội chợ tại huyện Duyên Hải và Tiểu Cần; Tuần lễ Hội chợ thương mại, ẩm thực, gắn với Lễ hội cúng biển Mỹ Long, các cuộc kết nối cung cầu diễn ra tại Hội chợ; các doanh nghiệp hưởng ứng Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia năm 2020 và kích cầu tiêu dùng do Bộ Công Thương phát động; Xúc tiến du lịch cộng đồng Cồn Chim… Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 7,2% so tháng trước, lũy kế 7 tháng đạt 18.925,4 tỷ đồng, đạt 49,8% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 1,98%.

2.4. Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác

Tham dự Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc tại Hà Nội do Bộ Ngoại giao tổ chức; thông tin kịp thời các cơ sở, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn Trà Vinh về tình hình tại các cửa khẩu; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ Triển lãm Công nghiệp, Thương mại Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2020 tại Tiền Giang. Ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/6/2020 khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2019 và nâng cao chỉ số PCI năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tiếp và làm việc với 05 lượt nhà đầu tư tại Khu Kinh tế và các Khu Công nghiệp; cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án đầu tư (trong đó có 01 dự án nước ngoài với vốn đầu tư 0,29 triệu USD), lũy kế 7 tháng cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư cho 23 dự án trong và ngoài nước; giãn giãn tiến độ thực hiện 01 dự án; chấm dứt hoạt động 02 dự án trong Khu kinh tế Định An.

Phát triển mới 56 doanh nghiệp, cấp đăng ký bổ sung cho 173 doanh nghiệp, giải thể 04 doanh nghiệp, lũy kế 7 tháng: phát triển mới 229 doanh nghiệp, vốn đăng ký 2.549 tỷ đồng, nhiều hơn cùng kỳ 18 doanh nghiệp, vốn đăng ký gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, cấp đăng ký bổ sung 922 doanh nghiệp, giải thể 42 doanh nghiệp. Trong tháng, tỷ lệ đăng ký giao dịch qua mạng trên 64%, lũy kế đầu năm đến nay đạt tỷ lệ trên 29%; phát triển mới 03 HTX.

2.5. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 là 4.684 tỷ đồng, giải ngân đến 15/7/2020 đạt 32,6% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 27,3% kế hoạch). Trong đó: kế hoạch vốn giao đầu năm 2020 giải ngân  đạt 32,9%; Kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 giải ngân đạt 30,7%.

3. Giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ

Chuẩn bị mọi mặt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021. Thẩm định Chương trình giáo dục địa phương cấp tiểu học; tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1; kiểm tra điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh lần thứ V, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Trà Vinh lần thứ XX, thi nghề phổ thông tại 35 điểm thi.

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tư vấn đăng ký bảo hộ 02 nhãn hiệu tập thể, 02 nhãn hiệu độc quyền. Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi với diện tích 0,9 ha tại huyện Cầu Kè. Lựa chọn doanh nghiệp tham gia Dự án chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử bền vững thuộc Chương trình khởi nghiệp quốc gia.

4. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp thực hiện tuyển sinh, đào tạo nghề đến nay được 7.570 người, đạt 37,8% kế hoạch. Lũy kế 7 tháng tạo việc làm cho 13.375 lao động, đạt 66,9% kế hoạch; đưa 297 lao động đi làm việc ở nước ngoài tính, đạt 33% kế hoạch, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 5.671 người, với tổng số tiền 75,6 tỷ đồng.

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chính sách an sinh xã hội, trong tháng giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 52 trường hợp; chế độ mai táng phí 07 trường hợp; trợ cấp 03 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 01 trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trung tâm Bảo trợ xã hội hiện nuôi dưỡng, chăm sóc cho 162 đối tượng. Phối hợp với Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Cần thơ khám bệnh cho 103 người khuyết tật vận động. Ban hành Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phát triển sinh kế, đào tạo nghề, kết nối giải quyết việc làm năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; cấp phát 15.787 ấn phẩm báo, tạp chí cho người thụ hưởng theo Quyết định số 45/QĐ-TTg; Xây dựng 02 công trình nhà hỏa táng tại huyện Tiểu Cần và Châu Thành; thăm, tặng quà cho 440 trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chống dịch Covid-19, hoàn thành cách ly tập trung 200 trường hợp; tính đến ngày 20/7/2020, tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên toàn tỉnh 694 trường hợp, đã hoàn thành cách ly 100%. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15, đến nay có 8.285 hồ sơ đối với nhóm đối tượng là người lao động và chủ sử dụng lao động; phê duyệt 4.104 lao động thuộc nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; đã hỗ trợ 1.691 lao động, với tổng số tiền 1,136 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho 176.922 khách hàng, số tiền gần 17 tỷ đồng.

Phát hiện và xử lý 23 ổ dịch sốt xuất huyết, nâng 7 tháng có 72 ổ dịch, giảm 40% so cùng kỳ; các bệnh truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ. Kiểm tra, giám sát 186 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Công nhận xã Huyện Hội, Nhị Long huyện Càng Long đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới”; Tổ chức 02 giải thể thao cấp tỉnh; tổ chức Tuần lễ Hội chợ Thương mại, Ẩm thực gắn với Lễ hội Cúng biển Mỹ Long năm 2020.

5. Tài nguyên và môi trường

Ban hành Kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh, Quy chế phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai. Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại đối với 03 cơ sở, đến nay đã hoàn thành kiểm tra 15/15 cơ sở.

6. Thông tin và truyền thông

Triển khai thí điểm Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; chỉ đạo chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông; cấp mới 298 chứng thư số, cung cấp 1.918 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 đạt tỷ lệ 40,1%, mức độ 4 đạt tỷ lệ 34%). Rà soát, công khai 1.279 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

7. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Ban hành Kế hoạch đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2020; chỉ đạo nâng cấp Bộ phận một cửa cấp huyện thành Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Xây dựng Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp và sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử trên Cổng dịch vụ công tỉnh Trà Vinh. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 30 cuộc, phát hiện 65 tổ chức vi phạm; xử phạt hành chính với số tiền 381 triệu đồng. Tiếp 496 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, nhận 244 đơn; giải quyết đơn khiếu nại đạt 40%, đơn phản ánh, kiến nghị đạt 46%; đơn yêu cầu 53%; đơn tranh chấp đạt 100%.

8. Về quốc phòng, an ninh

Xây dựng kế hoạch chiến đấu và quy hoạch Cụm điểm tựa phòng ngự tuyến ven biển giai đoạn 2020 -  2025; chỉ đạo thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” huyện Trà Cú năm 2021; tổ chức họp mặt, thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Đầu năm đến nay phát hiện, khởi tố 6 vụ, 9 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng; phát hiện, bắt giữ, xử lý 57 vụ, 87 đối tượng phạm tội về ma túy; xảy ra 149 vụ phạm pháp hình sự, xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 33 người, bị thương 19 người, xảy ra 6 vụ cháy thiệt hại tài sản 5 tỷ đồng.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2020

1. Tập trung hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự toán ngân sách địa phương năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023, kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025. Triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các giải pháp ổn định sản xuất theo Kết luận số 174/KL-TU của Tỉnh ủy, nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài đến địa bàn tỉnh, đảm bảo cách ly đúng quy định, không chủ quan, lơ là để lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

3. Tập trung cải tạo vườn tạp, đất giồng, triền giồng, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, nuôi trồng thủy sản ở những nơi có điều kiện. Tăng cường hoạt động Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra việc kinh doanh, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Duy trì và mở rộng diện tích nuôi thủy sản, tập trung các con nuôi chủ lực như tôm sú, tôm thẻ, cua biển, nghêu, sò... khuyến khích hỗ trợ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản xa bờ.

Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt các giải pháp xây dựng
nông thôn mới, nhất là các tiêu chí huyện Càng Long đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

4. Tổ chức buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các Nhà đầu tư đã ký ghi nhớ tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2020.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch bình ổn thị trường năm 2020 và tết Tân Sửu năm 2021; các kế hoạch tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại Vĩnh Long, Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2020, Hội chợ khu vực miền Đông Nam Bộ.

Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, Par-Index. Uốn nắn công tác đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh, thực hiện nhập liệu đầy đủ thông tin, dữ liệu về hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

5. Rà soát, cắt giảm chi phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, trong quý III/2020 phải bàn giao hết mặt bằng cho nhà thầu thi công; Đối với các dự án khởi công mới năm 2020, chậm nhất trong quý III/2020 tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công.

6. Tổ chức nghiêm túc các kỳ thi kết thúc năm học 2019 - 2020, xét tuyển
Đại học, Cao đẳng năm 2020.
Bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên. Ban hành khung kế hoạch thời gian và chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

7. Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh học nghề gắn với đưa đi làm việc ở nước ngoài. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; triển khai các nội dung tổ chức Lễ hội Ok – Om – Bok; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19.

8. Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh. Kiểm tra, chấm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND.

9. Triển khai Kế hoạch đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2020. Tập trung công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đảm bảo ổn định an ninh, trật tự để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025.

10. Thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm anninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, tăng cường xử lý vi phạm giao thông vào ban đêm; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1228
  • Trong tuần: 10 076
  • Tất cả: 2511879