Tình hình KTXH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 8/2019

1. Tài chính - ngân hang
Thu ngân sách đạt 996 tỷ đồng, 8 tháng thu 9.123 tỷ đồng, đạt 96% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 3.191 tỷ đồng (đạt 84,6% dự toán), có 09 khoản thu cao hơn cùng kỳ. Chi ngân sách trong tháng 917 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng chi 5.984 tỷ đồng, đạt 65,7% dự toán.
Mặt bằng lãi suất của các TCTD trên địa bàn tiếp tục ổn định, dư nợ cho vay ước đến 31/8/2019 đạt 25.600 tỷ đồng, trong đó vay phục vụ sản xuất kinh doanh chiếm 79%. Các chương trình, chính sách tín dụng, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện tốt.

2. Về tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực
2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
- Sản xuất lúa: Tổng diện tích lúa Hè Thu gieo sạ 74.705ha, đến nay thu hoạch 19.716 ha, năng suất trung bình 5,13 tấn/ha (giảm 0,22 tấn/ha so cùng kỳ, nguyên nhân do ảnh hưởng của bão số 03 gây đổ ngã giai đoạn lúa trổ); xuống giống 13.272 ha lúa Thu Đông.
- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: đến nay gieo trồng 41.456 ha, đạt 74,9% kế hoạch, trong đó: Màu lương thực 4.759 ha, màu thực phẩm 24.493 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 12.204 ha.
- Chăn nuôi: Đến ngày 16/8/2019 toàn tỉnh có 08/09 huyện, thị phát hiện dịch tả lợn Châu Phi, 11.036 con heo (608 tấn) bị nhiễm bệnh; xảy ra 01 ổ dịch cúm gia cầm 700 con ở xã Hiệp Hoà, huyện Cầu Ngang, đã kịp thời tiêu hủy, tiêu độc khử trùng. Trong tháng, giá heo có xu hướng tăng nhưng người dân không tái đàn do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.
- Thủy lợi nội đồng và phòng chống lụt bão: Theo dõi, vận hành ổn định các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; sửa chữa 07 cây cầu trên tuyến đê biển đạt 85% khối lượng. Trong tháng, bão số 03 đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, gây thiệt hại về nhà cửa 60 căn, đỗ ngã 2.404 ha lúa Hè Thu, sập 02 pano, gẫy đổ 11 cây xanh, địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ dân và huy động lực lượng giúp người dân thu dọn, khắc phục thiệt hại.
- Xây dựng nông thôn mới: Thực hiện lồng ghép, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 42 xã đạt 19/19 tiêu chí, chiếm 49,4%; 79,2% hộ và 47,36% ấp đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo các địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và chuẩn bị Hội nghị cấp tỉnh.
- Lâm nghiệp: Trồng mới 113,27 ha rừng tập trung, đến nay trồng mới 153,27 ha, vượt 155% kế hoạch; giao 75.000 cây lâm nghiệp phân tán, đạt 100% kế hoạch; chăm sóc, khoán bảo và vệ sinh phòng cháy rừng phòng hộ đạt 100% kế hoạch. Hoàn chỉnh Phương án chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất gắn với rà soát Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Thủy sản: Tổng diện tích nuôi thủy sản đến nay đạt 45.423ha, đạt 85,4% kế hoạch, trong đó diện tích nuôi tôm sú 19.374ha, tôm thẻ 6.058ha. Tổng sản lượng thủy hải sản trong tháng ước đạt 26.428 tấn, lũy kế 8 tháng 140.394 tấn, đạt 64,4% kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Tình hình khai thác biển tương đối thuận lợi. Trong tháng do mưa nhiều nên môi trường ao nuôi biến động ảnh hưởng đến sức khoẻ tôm nuôi, tỷ lệ thiệt hại 11,5% đối với tôm sú và 19,5% đối với tôm thẻ chân trắng.
2.2. Về sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,1% so tháng trước, lũy kế 8 tháng tăng 37,2% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.021 tỷ đồng, nâng tổng số 8 tháng đạt 23.338 tỷ đồng, đạt 64,8% kế hoạch, tăng 24,9% so cùng kỳ, trong đó sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 50,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,9%.
Phát triển được 4,27km đường dây trung thế, 2,56km đường dây hạ thế, 21 trạm biến áp, 28 công tơ 02 chiều điện mặt trời áp mái, tỷ lệ hộ sử dụng điện đến nay đạt 98,91%. Phát triển điện gió được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 nhà đầu tư.
2.3. Thương mại - dịch vụ
Trong tháng, giá cả các loại hàng hóa không biến động nhiều, hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân, nhất là mùa tựu trường và chuẩn bị đón Tết Trung thu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.100 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 23.881 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch, tăng 15,5% so cùng kỳ.
2.4. Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác
Tiếp và làm việc với 09 lượt nhà đầu tư; nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào các Cụm công nghiệp, đến nay có 04 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào Cụm công nghiệp Phú Cần và Hiệp Mỹ Tây.
Trong tháng chỉ thu hút được 01 dự án trong nước, chấm dứt hoạt động 01 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án; nâng tổng số đầu năm đến nay thu hút 43 dự án, thu hồi 06 dự án. Phát triển mới 43 doanh nghiệp, giải thể 13 doanh nghiệp, 8 tháng đầu năm phát triển 254 doanh nghiệp, đạt 42,3% kế hoạch năm, giải thể 62 doanh nghiệp; chuyển đổi 47 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Thành lập mới 03 HTX, lũy kế từ đầu năm đến nay thành lập mới 34 HTX (đạt 136% kế hoạch).
2.5. Đầu tư, xây dựng cơ bản
Kế hoạch vốn năm 2019 đã được phân bổ là 4.595,113 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 19/8/2019 đạt 33,11% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 28,9%).
3. Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ
- Giáo dục và đào tạo: Chuẩn bị khai giảng năm học 2019 - 2020, các trường tập trung học sinh theo đúng quy định khung kế hoạch thời gian năm học. Thực hiện các hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông năm học 2019 - 2020. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019 - 2025.
- Khoa học và công nghệ: Nghiệm thu 02 đề tài, nâng 8 tháng nghiệm thu 09 đề tài, kết quả được đánh giá đạt yêu cầu. Khảo sát, tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bộ nhận dạng thương hiệu, nhãn hiệu chứng nhận cho một số sản phẩm ưu tiên tại các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long. Đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho HTX và doanh nghiệp trên địa bàn.
4. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác
- Lao động, việc làm, đào tạo nghề: Giải quyết việc làm cho 1.255 lao động, đưa 34 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 8 tháng đã giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 87% kế hoạch. Trợ cấp thất nghiệp cho 671 lao động với số tiền 8,5 tỷ đồng. Tuyển sinh, đào tạo nghề cho 16.834 lao động, đạt 88,6% kế hoạch.
- Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo: Ban hành Đề án tiếp nhận đối tượng khuyết tật thần kinh tâm thần có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ gây thương tích cho cộng đồng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh. Tiếp nhận 08 đối tượng bảo trợ xã hội. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội năm 2019 tại thị xã Duyên Hải, huyện Cầu Kè và Tiểu Cần. Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát thực trạng hộ nghèo bảo trợ xã hội.
- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công: Thăm viếng, tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 55 trường hợp; chế độ mai táng phí 11 trường hợp, bảo hiểm y tế 44 trường hợp. Bàn giao 14 căn nhà tình nghĩa do công ty điện lực tài trợ.
- Công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Các chính sách dân tộc được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc an tâm lao động sản xuất. Thăm các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu trong Phật giáo nhân dịp lễ Vu Lan 2019. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025. Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh.
- Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1092 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2019 - 2030. Trong tháng, phát hiện 55 ổ dịch sốt xuất huyết, 01 ổ dịch tay chân miệng. Các bệnh sốt xuất huyết, cúm A, quai bị giảm nhưng tay chân miệng, sốt phát ban nghi sởi tăng so với cùng kỳ.
- Văn hóa, thể thao và du lịch: Công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích Kiến trúc Nghệ thuật quốc gia Minh Đức Cung. Công nhận mới 08 xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới”. Vận động viên các đội tuyển, đội năng khiếu tham gia các giải khu vực và toàn quốc đạt 17 huy chương các loại. Hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch theo Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND, đến nay đã hỗ trợ 04 hộ với số tiền 630,5 triệu đồng.
5. Tài nguyên môi trường
Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Cấp mới 142 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiểm tra tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Định An.
6. Thông tin truyền thông
Tập trung tuyên truyền về tác hại của việc kinh doanh, nuôi trồng sử dụng tôm càng đỏ; phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Cấp 14 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và 02 tờ khai đăng ký hoạt động in.
7. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính năm 2019. Thanh tra hành chính tại 04 đơn vị; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 25; tiếp 337 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, nhận 254 đơn; giải quyết đơn khiếu nại đạt 50%, đơn yêu cầu đạt 72,4%, đơn tố cáo đạt 100%, đơn phản ánh, kiến nghị đạt 50%; đơn tranh chấp đạt 35,29%.
8. Về quốc phòng, an ninh
Duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, bảo vệ an toàn trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai kế hoạch sẵn sàng bảo vệ các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9; hoàn chỉnh nội dung chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Duyên Hải.
Phát hiện 10 trường hợp vi phạm về quản lý kinh tế, thu giữ 840 bao thuốc lá ngoại và một số hàng hóa khác. Kiểm tra, phát hiện 13 trường hợp vi phạm khai thác cát sông trái phép.
Xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự (tăng 09 vụ so với tháng trước), làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản hơn 460 triệu đồng. Điều tra làm rõ 19/21 vụ. Phát hiện, bắt quả tang 02 vụ, 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt và vận động đầu thú 8 đối tượng có lệnh truy nã. Phát hiện 23 vụ tệ nạn xã hội, xử lý hành chính 127 đối tượng. Kiểm tra và tiêu hủy 512 tờ quảng cáo liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản khoảng 27 triệu đồng. Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và diễn tập Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Tiểu Cần.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: giá các mặt hàng nông sản chủ lực ở mức thấp; công tác thủy lợi nội đồng còn chậm; dịch tả lợn Châu Phi lây lan diện rộng; công tác phòng chống dịch bệnh trong nuôi thủy sản ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức; giải ngân vốn xây dựng cơ bản tuy có tập trung chỉ đạo quyết liệt từ đầu năm nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp, kể cả vốn các chương trình mục tiêu; tỷ lệ nợ xấu có kéo giảm nhưng còn cao so với cùng kỳ; phát triển doanh nghiệp còn thấp so với kế hoạch và cùng kỳ; thu hút đầu tư, chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp còn ít; tình trạng khai thác cát trái phép nhất là ở các khu vực giáp ranh vẫn còn diễn biến phức tạp; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn nhiều, tai nạn giao thông tăng cả 03 mặt; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị đạt thấp.
II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9/2019
1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm. Rà soát, chủ động thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ phân công thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 theo đúng thời gian quy định. Chủ động các bước lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nội dung ký kết “Tầm nhìn chiến lược liên kết phát triển bền vững tiểu vùng duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long”. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi 03 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
2. Tập trung thu hoạch lúa Hè Thu, chuẩn bị tốt các điều kiện xuống giống lúa Thu Đông; duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai. Hướng dẫn Quy trình nuôi tôm nước lợ thâm canh mật độ cao. Chủ động các biện pháp phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô (bắp) và các loại cây trồng khác. Ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2019 - 2020.
Tổ chức đối thoại giải quyết khó khăn của các HTX trong quá trình chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
3. Phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp, Chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh và Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI; xây dựng Chỉ thị về khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Khảo sát, đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Trà Vinh năm 2019. Nắm chắc tiến độ thực hiện các dự án đã cấp chủ trương đầu tư, kịp thời đôn đốc, hỗ trợ, tháo gở khó khăn cho nhà đầu tư.
4. Tăng cường quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam. Tổ chức các Phiên chợ hàng Việt về nông thôn; triển khai Kế hoạch tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại trong dịp Lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2019. Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh.
5. Xây dựng dự toán dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các ngành, địa phương. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân các nguồn vốn; rà soát tình hình thực hiện và khả năng giải ngân, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019.
6. Tổ chức khai giảng năm học mới, triển khai nhiệm vụ năm học và thực hiện hoạt động dạy học đối với các cấp học theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.
7. Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát Trung ương về việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các chương trình MTQG năm 2019.
8. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết. Tăng cường thanh, kiểm tra kết hợp tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là dịp Tết Trung thu. Quan tâm công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.
9. Tiếp tục chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh lần thứ III năm 2019.
10. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm phục vụ kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, Tuần lễ Hội chợ Thương mại, Ẩm thực, Trái cây ngon và Du lịch gắn với Lễ hội Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh năm 2019.
11. Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực tài nguyên đất, nước và khoáng sản. Giám sát, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 01 của UBND tỉnh Trà Vinh.
12. Chuẩn bị nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.
13. Ban hành Chỉ thị về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1245
  • Trong tuần: 10 093
  • Tất cả: 2511896