Trà Vinh: Năm 2019 thu ngân sách trên địa bàn vượt 30% dự toán

Theo Báo cáo của Cục Thuế tỉnh, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 đạt 4.906 tỷ đồng, đạt 130,1% dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao (vượt 1.135 tỷ đồng), tăng 29,5% so với cùng kỳ (tăng 1.116 tỷ đồng).

Thống kê cho thấy, có có 11/17 khoản thu và sắc thuế hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 134,7%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 153,1%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 110,8%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 121,2%; Lệ phí trước bạ đạt 122,8%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 633,6%; Thu tiền sử dụng đất đạt 156,2%; Thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đạt 5.375,8%; Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước đạt 116,3%, Thu từ hoạt động xổ số đạt 115,2%; Thu cổ tức, lợi nhuận được chia đạt 373,2%.

Cơ cấu nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019

Xét về cơ cấu, đóng góp lớn nhất cho thu ngân sách tỉnh là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và thu từ hoạt động xổ số, chiếm trên 49,8% tổng thu. Có thể thấy, đây là hai nguồn thu rất quan trọng của tỉnh, trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trên 1.338,4 tỷ đồng, đạt 134,7% dự toán (chiếm 27,2% trong tổng số), thu từ hoạt động xổ số đạt 1.105,9 tỷ đồng, đạt 115,2% dự toán (chiếm 22,5% trong tổng số). Bên cạnh đó, các nguồn thu khác cũng góp phần đáng kể cho ngân sách tỉnh như: thuế thu nhập cá nhân (8,2%), thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (7,9%), thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (7,2%), thuế bảo vệ môi trường (6,4%), thu tiền sử dụng khu vực biển (4,4%)... Việc thu ngân sách tốt đảm bảo được yêu cầu cân đối chi thường xuyên, chi đầu tư, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Đạt được kết quả trên là do sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh theo phương châm năm 2019 của Tỉnh ủy “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”, sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp trong vận động thu và quản lý tốt nguồn thu ngân sách. Ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh đã tiến hành phân bổ, giao nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước theo dự toán pháp lệnh, dự toán quý cho các Phòng, các Chi cục Thuế địa phương theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở dự toán được giao, các đơn vị đã thực hiện rà soát, đánh giá cụ thể từng nguồn thu, xác định các khoản thiếu hụt so với dự toán được giao để chủ động khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; đồng thời phát động phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thuế trên địa bàn.

Trong năm, tỉnh đã thực hiện hiệu quả tăng thu đi đôi với nuôi dưỡng các nguồn thu, trọng tâm là thu đúng, thu đủ các khoản thu, nợ đọng thuế, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người nộp thuế; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế về khai thuế, nộp thuế bằng phương thức truyền thống và phương thức điện tử, theo thống kê, có 99,9% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công tại cơ quan Thuế đạt 99,9%, tại Ngân hàng thương mại đạt 99,6%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn 06/17 khoản thu, sắc thuế thu chưa đạt dự toán gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương (đạt 77,1% dự toán), Thuế bảo vệ môi trường (đạt 85,8% dự toán), Phí - lệ phí (đạt 76,1% dự toán), Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 94,1% dự toán), Thu khác ngân sách (đạt 89,8% dự toán), Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác (đạt 68,5% dự toán). Các khoản thu này tương đối nhỏ, chiếm 11,7% tổng thu.

Được biết, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 4.800 tỷ đồng, tuy nhiên với những kết quả tích cực trong năm 2019, tỉnh đặt mục tiêu thu 5.000 tỷ đồng trong năm tới./.
 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1127
  • Trong tuần: 9 975
  • Tất cả: 2511778